Båtbottentvätt på Klubbholmen

Onsdag den 24 maj blev ESS nya båtbottentvätt driftsatt. Jan Orhaug, som styrt upp
installationen från ESS sida, vågade sig på att vara försökskanin med sin Storö motorbåt. Det
hela fungerade som det skulle. Därefter fick sällskapets ordförande vara försökskanin med
sin segelbåt. Det fungerade också väl. Nu vidtar utbildning av tvättledare så att vi kan
komma igång med tvätt av godkända (giftfri båtbotten) båtar på söndagseftermiddagar i
juni.

Bottentvätt motorbåtBottentvätt segelbåt

Kvällsseglingar 2023

ESS vill öka intresset för segling, kappsegling samt integrera ungdomarnas verksamhet i klubben som helhet. Vi startar därför onsdagsseglingar med 2-kronor där ”gammal som ung” är välkommen. Seglingarna startar den 24 maj och avslutas med ett KM för 2-kronor den 6 september. Deltar på KM gör de 6 team som presterat bäst under säsongens onsdagar.

Mer information här!

Låsta medlemssidor på ESS hemsida

Från månadsskiftet april – maj 2023 , genomförs en uppdatering av informationen på ESS hemsidor. Vissa sidor kommer att lösenordskyddas, andra sidor blir kvar utan lösenordsskydd. Detta gäller även de nyhetsflöde som ESS haft, och som legat som ”första sida” och kallats ”Hem”. Den delas nu i två nyhetsflöden, ett öppet under ”hem” och ett som endast är till för medlemmar och lösenordsskyddats, som finns under ”ESS medlemssidor” och vidare till ”Nyheter (inloggning)”.

När medlemmen öppnar en låst sida med hjälp av lösenordet, skapas en cookie hos respektive plattform (telefon, Ipad, dator etc ) i plattformens webbläsare. WordPress (hemsideprogrammet) accepterar dessa cookies en viss tid, jus nu är tiden satt till 7 dygn, dvs en inloggning ska ”hålla sig” i sju dygn utan att man behöver ange lösenordet igen. Eftersom alla sidor och alla inlägg som ”låsts” har fått samma nyckel (lösenord) ska medlem alltså (om man tillåter cookies) bara behöva ange lösenord en gång per session, och sessionen kan teoretiskt vara i sju dygn.

Under våren kommer en fortsatt översyn av sidorna att ske, i syfte att plattformen därefter ska tillgodose både behovet av att informera externt om ESS, som behovet av information till medlemmarna, som inte hanteras i BAS.

Valberedningens förslag till ESS Vårmöte 2023

Valberedningens förslag till ESS Vårmöte 2023 är nu färdigt. I förslaget kan du bl.a. läsa vilka som föreslås för val till ESS kommittéer!

Preliminär tid för Vårmötet är torsdagen den 11/5 kl. 18.30. I kallelsen till Vårmötet (som ska publiceras senast 14 dagar före mötet) meddelas definitivt datum.

Läs mer i informationen i bif. länk!