Låsta medlemssidor på ESS hemsida

Från månadsskiftet april – maj 2023 , genomförs en uppdatering av informationen på ESS hemsidor. Vissa sidor kommer att lösenordskyddas, andra sidor blir kvar utan lösenordsskydd. Detta gäller även de nyhetsflöde som ESS haft, och som legat som ”första sida” och kallats ”Hem”. Den delas nu i två nyhetsflöden, ett öppet under ”hem” och ett som endast är till för medlemmar och lösenordsskyddats, som finns under ”ESS medlemssidor” och vidare till ”Nyheter (inloggning)”.

När medlemmen öppnar en låst sida med hjälp av lösenordet, skapas en cookie hos respektive plattform (telefon, Ipad, dator etc ) i plattformens webbläsare. WordPress (hemsideprogrammet) accepterar dessa cookies en viss tid, jus nu är tiden satt till 7 dygn, dvs en inloggning ska ”hålla sig” i sju dygn utan att man behöver ange lösenordet igen. Eftersom alla sidor och alla inlägg som ”låsts” har fått samma nyckel (lösenord) ska medlem alltså (om man tillåter cookies) bara behöva ange lösenord en gång per session, och sessionen kan teoretiskt vara i sju dygn.

Under våren kommer en fortsatt översyn av sidorna att ske, i syfte att plattformen därefter ska tillgodose både behovet av att informera externt om ESS, som behovet av information till medlemmarna, som inte hanteras i BAS.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.