ESS Årsmöte har genomförts!

ESS Årsmöte 2023 genomfördes den 9:e mars.

Protokoll från mötet kommer att läggas ut på hemsidan när det är färdigt.

En av punkterna på Årsmötet var att dela ut styrelsens utmärkelser i Silver efter förslag från Förtjänstmärkesnämnden.

ESS Ordförande Sten Stabo delade ut diplom och förtjänstmärken och läste upp motiveringarna.

Läs mera här Länk

Intresseanmälan för blästring av båtbotten öppnar upp!

Efter en lyckad blästringsomgång under oktober 2022 öppnar vi åter upp bokningen.

Det gäller nu primärt en intresseanmälan för blästring som kommer att ske i oktober v41 och 42, dock är antalet som kommer att blästras ännu ej spikat. I samma lista kan man ställa sig på kö för kommande år /blästringsomgångar (2024 & 2025).

Efter att XRF-mätningar genomförts under våren 2023 (där ett antal båtar kommer behöva saneras) planerar vi kommande blästringsomgång.

Vi kommer att kalla intressenter i ordning efter anmälan, kommer man inte med i närmaste blästringsomgång kallas man vart efter vi betar av listan.

Boka och läs mer i BAS, bokningslistan heter Intresseanmälan blästring 2023-25

Kioskvärd till klubbholmen sökes

Vi söker dig som är intresserad av att driva kiosken ute på klubbholmen under årets säsong.

Perioden för öppethållande gäller från och med 1 maj till och med 30:e september 2023.

Du skall dels sköta kiosken, vilket inkluderar tex anskaffning av varor och upprättande av meny.

Du skall även sköta gästhamnen, vilket inkluderar tex bokningar, hänvisning till platser och information om faciliteter o dyl. Du kommer att behålla en del av den erlagda hamnavgiften.

Du ska vara minst 18 år. Någon i din familj skall vara medlem i ESS.

Du ansvarar för att erhålla livsmedelstillstånd från kommunen.

Är du intresserad och vill veta mer, tveka inte att kontakta intendenten via mejl eller mobil.

Mejl: intendent@enkopingssegelsallskap.se

Mobil: 0736 – 12 63 30 (Jan Orhaug)

/Intendenten

genom Jan Orhaug

Stölder

Vi har fått kännedom om stölder i båtklubbar i vår närhet och vill uppmana er att titta till era båtar. Om ni har haft inbrott, inventera och anmäl detta till polis och försäkringsbolag.

/Styrelsen

VHF-kurs

Vi startar upp en VHF kurs den 22 mars. Kursen omfattar 12 timmar fördelat på 4 tillfällen och hålls kvällstid. (Kurskvällar bestäms vid första mötet)

Kurslokal:  Haga

Kostnad: 400kr, exklusive examinationskostnad.

Examinationstillfälle anordnas.

Anmälan: klubbmastare@enkopingssegelsallskap.se

Sista anmälningsdag är 26 feb, ange namn och medlemsnummer.

(Avanmälan efter 26 feb debiteras 250 kr)

Max 10 deltagare.

Kursledare Peter Enberg

Välkomna önskar Båtlivskommittén

XRF-mätningar våren 2023

Är din båt inte XRF-mätt ännu? Trot eller ej, men snart är det 2026, och då måste din båt vara godkänd avseende bottenmålning. Planeringen för XRF mätningar våren 2023 är nu klar och det går nu att boka in sig för kommande mätningar.

I vår strävan att ESS ska bli en giftfri båtklubb före sommaren 2026 kommer vi även 2023 att hjälpa till med kontroll av bottenfärgstatus och sanering av blödande och/eller giftig bottenfärg. Under våren kommer vi att genomföra ytterligare en omgång XRF-mätningar under två veckor, v 15 och v 20. Mätningarna riktar sig i första hand till de båtar som inte förvaras på ESS varvsområde – ”hemmabåtarna”.

”Hemmabåtarna” kommer att erbjudas ”drop in” för att efter kontrollen åter kunna köras hem eller som ett alternativ placeras på en tillfällig varvsplats där mätningen görs inför sjösättningen eller få mätningen utförd i direkt anslutning till sjösättningen 20-21 maj. Men även nytillkomna båtar och redan sanerade båtar samt de båtar på varvet som inte mättes under 2022 kommer att kunna delta.


Under hösten kommer ESS också att organisera sanering av båtbottnarna för de som vill blästra blödande eller giftig färg. Liksom tidigare år tar vi hjälp av Mästerbläster från Örebro. Anmälningslistor för detta kommer att läggas i BAS lite senare under våren.

Läs hela informationen, villkor och anvisningar under fliken ”ESS om LOVA” här på hemsidan, eller via länken här Länk

Bokning av mätningar i alla olika varianter görs i BAS.

 

XRF mätgruppen

Information om vattnet och värmen i sjöstugan på klubbis

Vattnet i sjöstugan på klubbholmen kommer att vara avstängt tills vidare. Detta beror på att någon skruvat ur säkringarna till elradiatorerna så att vattnet frusit i rören i duschar mm.

Nytt termostatsystem för värmen har installerats i sjöstugan. Rör inga termostater på någon av elradiatorerna, de skall ALLTID stå på 20 grader.

Läs instruktionen för radiatorstyrning här! Länk

Påminnelse! Jollar på Klubbis

Vi har fortfarande inte fått tag på ägare till sju av jollarna som ligger på klubbis. Kika på bilderna och hör av dig till ESS styrelse på mejladress: styrelsen@enkopingssegelsallskap.se (eller på annat sätt till någon i styrelsen) senast sista december 2022 om du är ägare eller vet vem som är det.