Intresseanmälan för blästring av båtbotten öppnar upp!

Efter en lyckad blästringsomgång under oktober 2022 öppnar vi åter upp bokningen.

Det gäller nu primärt en intresseanmälan för blästring som kommer att ske i oktober v41 och 42, dock är antalet som kommer att blästras ännu ej spikat. I samma lista kan man ställa sig på kö för kommande år /blästringsomgångar (2024 & 2025).

Efter att XRF-mätningar genomförts under våren 2023 (där ett antal båtar kommer behöva saneras) planerar vi kommande blästringsomgång.

Vi kommer att kalla intressenter i ordning efter anmälan, kommer man inte med i närmaste blästringsomgång kallas man vart efter vi betar av listan.

Boka och läs mer i BAS, bokningslistan heter Intresseanmälan blästring 2023-25

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.