Valberedningens per den 26:e april reviderade förslag till ESS Vårmöte 2022

Valberedningens förslag till ESS Vårmöte 2022 har reviderats. Ändringarna avser endast ESS Ungdomssektion – allt annat är oförändrat jämfört med det ursprungliga förslaget (som publicerades på ESS hemsida 2022-04-06).

De ändringar som har gjorts jämfört med Valberedningens ursprungliga förslag är:

Fyllnadsval föreslås avseende posten som Styrelseledamot-Ungdomsordförande. Detta eftersom nuvarande befattningshavare har begärt att få lämna sitt uppdrag.

På ESS styrelsemöte den 25/4 beslutades att inrätta en Ungdomskommitté. Ett av namnen i Valberedningens ursprungliga förslag till Ungdomskommitté har ändrats.

Klicka på nedanstående länk och läs vilka som föreslås! Deltag – och rösta – sedan på Vårmötet som ska hållas torsdagen den 5/5 kl. 18.30 i Korsängsskolans aula.

OBS! Om du har förslag på andra personer än de Valberedningen föreslår rekommenderar vi att du FÖRE Vårmötet meddelar detta till Valberedningen. Vi säkerställer då att ditt förslag tas upp. Läs mer i informationen i länken nedan!

Frågor kan ställas via mejl till valberedning@enkopingssegelsallskap.se eller via telefon/SMS till Valberedningens ”Sammankallande” Thomas Hammarström på mobil nr. 0733 – 66 84 60

Läs förslaget här: Länk

Kallelse till ESS vårmöte 2022

Härmed kallas medlemmar i Enköpings segelsällskap till vårmöte.

Torsdagen den 5 maj 2022 kl 18.30.

Vi träffas i Korsängsskolans aula.

Mötet kommer att genomföras som ett fysiskt vårmöte där vi kan umgås men med beaktande av rådande coronarekommendationer dvs försök att hålla avstånd till varandra så gott det går. Coronan är inte längre klassad som en samhällsfarlig sjukdom men det finns fortfarande en omfattande smittspridning av omikronvarianten. Om du känner dig krasslig – stanna hemma.

Om du är ungdomsmedlem och är äldre än 15 eller fyller 15 år i år har du rösträtt och kan alltså delta i mötet.

På ESS hemsida kommer vi att successivt publicera aktuella möteshandlingar. Valberedningens förslag till bl a kommittéledamöter finns också på hemsidan.

Hjärtligt välkommen till vårmötet!

 

Styrelsen

Här kan du ta del av den presentation/bildspel som kommer att användas under mötet Länk

Uppvaktning av medarbetare på Årsmötet 2022-03-10

En av punkterna på årsmötet var att dela ut styrelsens utmärkelser i Guld och Silver efter förslag från Förtjänstmärkesnämnden. Mötesordförande Jan Clasenius delade ut diplom och förtjänstmärken och läste upp motiveringarna.

Årets utmärkelser i Silver gick till:

Tommy Andersson

Tommy har verkat som en trygg och hjälpsam traktorförare och under lång tid ställt upp i vått och torrt vid sällskapets sjösättningar och upptagningar.

Sten Stabo

Sten har under nästan ett decennium varit först Vice Ordförande och sedan Ordförande i ESS. Han har även länge varit aktiv i ESS kappseglingsverksamhet. Med sitt fantastiska engagemang och vinnande sätt har han starkt bidragit till en väldigt god stämning i ESS och mycket goda resultat gentemot kommunen.

Roger Lundholm

Roger har visat stort engagemang inom ESS och för bevarande av ESS historia. Han har medverkat i ett flertal omfattande byggprojekt som t ex köket och dansbanan på Klubbholmen.

Årets utmärkelser i Guld gick till:

Alexander Bergwall

Alexander har varit funktionär i ESS i mer än två decennier varav som ledamot i styrelsen i ca tolv år. Har varit eldsjäl i ungdomsverksamheten och har starkt bidragit till att denna har utvecklats på ett positivt sätt.

Jonas Jonsson

Jonas ställer alltid upp med kunnande, driv och engagemang för både klubben och enskilda. Var en av initiativtagarna till ESS LOVA-ansökan och renoveringen av spolplattan. Varit Styrelseledamot – Varvschef samt i åratal deltagit i Varvskommittén.

Tommy Redefalk

Tommy har under mer än 25 år varit en mycket uppskattad funktionär i ESS. Han har varit Styrelseledamot och Intendent för Klubbholmen, Ledamot i Förtjänstmärkesnämnden/Valberedningen där han även varit Sammankallande, VD i ESS Oil AB mm.

Från vänster: Ordförande Jan Clasenius, Tommy Redefalk, Jonas Jonsson, Alexander Bergvall, Tommy Andersson och Sten Stabo. Roger Lundholm var ej närvarande vid utdelningen.

Nästa punkt på dagordningen var att med blommor och oljelampa avtacka ett antal styrelseledamöter som avgått från styrelsen men som fortfarande är engagerade i verksamheten på ett eller annat sätt. ESS ordförande Sten Stabo tackade för deras gedigna insats under flera år.

Alexander Bergvall

Jimmy Sandgren

Jonas Jonsson

Johan Wilén

Johan Eriksson

Från vänster: Ordförande Sten Stabo, Jonas Jonsson, Alexander Bergvall, Johan Wilén och Johan Eriksson. Jimmy Sandgren var ej närvarande.

 

Valberedningens förslag till ESS Årsmöte 2022

Valberedningens förslag till ESS Årsmöte 2022 är nu färdigt. Klicka på länken och läs vilka som föreslås! Deltag – och rösta – sedan på Årsmötet som, enligt stadgarna, ska hållas senast i mars. Styrelsen skickar ut kallelse  senast 14 dagar innan Årsmötet ska ske.

OBS! Eftersom Årsmötet, p.g.a. Coronan, kanske måste hållas digitalt rekommenderar vi att du FÖRE Årsmötet meddelar Valberedningen om du har förslag på andra personer än de Valberedningen föreslår. Vi säkerställer då att ditt förslag tas upp. Läs mer i  informationen i länken!

Frågor kan ställas via mejl till valberedning@enkopingssegelsallskap.se eller via telefon/SMS till Valberedningens ”Sammankallande” Thomas Hammarström på mobil nr. 0733 – 66 84 60

Läs förslaget här: Länk

Presentationen från INFO-kväll om LOVA-projektet

I torsdags 9/12 genomfördes en informations- och frågestund kring vårt LOVA-projekt. Mötet var välbesökt och vi kunde räkna in drygt ett femtiotal intresserade medlemmar. LOVA-projektets syfte är att ESS 2026 ska vara en giftfri båtklubb. De olika delprojektansvariga  redovisade dagsläget och planerna framåt och det fanns tillfälle till frågor vilket flera utnyttjade. I vidstående länk kan du ta del av det presentationsmaterial som användes.  Du kan även följa LOVA-projektet på hemsidan i fliken ”ESS om LOVA”

Presentationen Länk