Kallelse till ESS årsmöte 2023

Härmed kallas medlemmar i Enköpings segelsällskap till ordinarie årsmöte.

Torsdagen den 9 mars 2023 kl 18.30 träffas vi Korsängsskolans aula.

Mötet kommer att genomföras som ett fysiskt årsmöte där vi kan umgås men med beaktande av rådande coronarekommendationer. Om du känner dig krasslig – stanna hemma.

Vi väljer att, som brukligt, servera kaffe med tilltugg.

Om du är ungdomsmedlem och är äldre än 15 eller fyller 15 år i år har du rösträtt och kan alltså delta i mötet.

Vill du lämna in någon motion till styrelsen skall det ske före 9 februari. En motion skall vara ett förslag till förändring eller ett ärende som berör båtlivet och som du som medlem vill föra vidare för ställningstagande och beslut vid ESS årsmöte.

På ESS hemsida kommer vi att successivt publicera aktuella möteshandlingar.

Hjärtligt välkommen till årsmötet

Styrelsen

Ärendelistan

Valberedningens förslag

Presentationen för årsmötet