Valberedningens förslag till Årsmötet 2017

Valberedningen är nu färdig med sitt förslag till ESS Årsmöte 2017-03-01. På Årsmötet ska väljas bl.a. fem styrelseledamöter, revisorer, valberedning och samtliga ledamöter i de fasta kommittéerna.
Studera förslaget och notera i din kalender att du ska gå på Årsmötet! Om du tycker att Valberedningens förslag är bra är det viktigt att du kommer och röstar för detta. Och om det är något du inte tycker är bra är det viktigt att du kommer och framför det. Så kom på Årsmötet och gör din röst hörd!

Väl mött den första mars 2017! Här följer länken till förslaget: Länk

Print Friendly, PDF & Email
Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.