Slogan tävling

”En förening, inte en marina” – ska bytas ut!
Lämna ditt tävlingsbidrag och vinn din arbetsplikt (18 tim) för 2017.
Senaste 2 februari, behöver vi ditt tävlingsbidrag.

*En slogan ska samla, stärka och förtydliga vårt märke.
*Slogans ska skilja sig från mängden, vara lätt att minnas & leva upp till förväntningar.

Regler:
ESS Medlem
3-7 ord
Kort men kärnfull text
Inbjudande text
(kommer det in flera lika tävlingsbidrag, tar vi det bidrag som lämnades in först!)

Lycka till och Välkommen in med ditt bidrag…

Mejla ditt bidrag till: kommunikator@enkopingssegelsallskap.se
1 mars på Årsmötet, blir vinnaren informerad.

Juryn består av 6 personer.

//Camilla

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.