Ordförandebrev December

Ordförandebrev december 2021

Hej igen alla båtvänner. Vintern har nu varit och hälsat på oss på riktigt och skridskosäsongen har inletts. Visst kan man ha kul på vatten även på vintern.

I november hade vi höstmöte. För första gången på ett och ett halvt år hade vi möte på riktigt i Korsängsskolans aula. Huvudpunkt på dagordningen var naturligtvis budgetförslaget inför 2022. En budget som planeras att landa runt nollstrecket. Hela dragningen och protokollet återfinns på hemsidan för den som vill studera närmare.

Den 9 december hade vi informationsmöte om vår strävan att vara giftfri båtklubb senast 2026. Kallas även LOVA-projektet då vi får pengamässigt stöd från länsstyrelsens program Lokala Vattenvårdsprojekt. Drygt 70 personer mötte upp och fick utöver en dragning av projektet tillfälle att ställa frågor om allt från sanering till båtbottenborsttvätt. Även denna dragning och annat material återfinns på hemsidan för den som veta vad som behandlades. Viktigast att tänka på nu är att före kommande årsskiftet registrera er båt i båtregistret som ligger i BAS. Detta för att uppfylla Länsstyrelsens krav på att bara båtar som är registrerade då är berättigade till bidrag från LOVA för eventuell sanering.

Vi kommer under vintern påbörja XRF-mätning av skrov för att se vilka båtar som behöver saneras från bottenfärg med tenn eller kopparhalter över gränsvärdena och vilka som inte behöver göra något. De försöksmätningar vi gjort visar att mer än hälften av båtarna har så lite biocider så att de inte behöver saneras.

Redan nu är w 41 och 42 hösten 2022 inbokade för ytterligare bottenblästring och ni som vet med er att ni har blödande bottenfärg kan anmäla er direkt. Blödande färger är också sådant som skall bort till 2026. Anmälan sker i BAS-systemet.

Vi har även startat upp framtidsgruppen som under nästa år skall ge styrelsen inspel på hur medlemmarna vill att ESS skall se ut i framtiden. Alla ni som har idéer och tankar om var vi skall vara om 10 år lämna ert bidrag till någon i gruppen. Skall vi bli mer av marina och betala för tjänsterna eller skall vi stimulera till mer ideellt arbete är tex en viktig fråga.

I övrigt rullar lite av våra vinteraktiviteter på med planering, underhåll, utbildning, seglarpub och all vad det nu kan vara. En båtklubb har verksamhet året om.

Med en förhoppning om att båten ligger väl förvarad och väntar på vårrustningen vill jag och hela styrelsen passa på att tacka för ett gott båtår 2021 och önska alla en God Jul och Gott Nytt År.

Sten / ordförande

Ordförandebrev december 2021

Ordförandebrev Augusti

Ordförandebrev augusti

Hej igen alla båtvänner

Hoppas att ni haft en bra båtsommar så här långt. När det här skrivs är det sista augusti så det finns ännu hopp om några fina båtdagar. Själv har jag haft symptom, men provet var negativt så det var ju positivt. Men, det är inte helt över ännu så sköt om er därute så kan vi se fram mot nya spännande båtäventyr. Allt kanske inte i en båt, en myskväll på övervåningen på klubbis i vinter kan väl vara något?

På Klubbholmen har det annars varit full fart i sommar, speciellt de fina dagarna med kiosken som ett bra dragplåster. Lite trångt ibland på parkeringen, men allmänt upplever man att det varit bättre än tex förra året.

Trots Coronan har det genomförts en hel del arrangemang med läger, midsommar, seglingar ESS dagar med mera. Hoppas att allt fler kan vara med framöver när restriktionerna lättar. 

Även under sommaren pågår en hel del aktiviteter utöver det vanliga underhållet för att det skall var fint  och välfungerande. Renoveringen av spolplattan närmar sig fullbordan. Vi har köpt in en av stugorna i Klubbholmen för att disponera som för egna aktiviteter.

En aktivitet vi vill att alla bidrar till är kommande funderingar vad vi vill med ESS på längre sikt. Skall vi tex bli mer av marina för betald service eller orkar vi med att vara en båtklubb där många frivilligt hjälper till med olika saker. Börja fundera så återkommer vi mer konkret med hur ni kan vara med och påverka.

I september skall vi ställa samman budget för 2022. Ni som har ideer, hör av er till den gren av verksamheten som ligger närmast. Skall man påverka på kort sikt är budgeten ett av instrumenten.

Vi kommer att öppna kansliet tisdagarna 7 september och 5 oktober mellan 18 och 20 med en styrelsemedlem på plats.

När det gäller att fullgöra arbetstid finns fortfarande möjligheter att boka vaktpass. Gör det om ni inte hunnit med alla timmar.

Höstmötet i november planerar vi att köra fysiskt om inte Coronan ställer till med nya spratt.

En stor aktivitet kommande år är vårt LOVA-projekt giftfri båtklubb. Som vi nämnt tidigare får vi ett bidrag på flera miljoner förutsatt att vi uppfyller kraven att från och med sjösättning 2026 inte längre sjösätta båtar som inte är verifierat fria från giftig/blödande bottenfärg. 

Redan nu står klart att vi kör ett bottenblästringsprojekt i slutet av oktober liknande det vi körde 2018 där ett par erfarenhetsdokument ligger på hemsidan. Anmälan sker i BAS-systemet på hemsidan. Höstens blästring ligger som en aktivitet. LOVA-stödet blir preliminärt 500 kronor per meter vattenlinjelängd (blästerfirman tar betalt per vattenlinjelängd). Maxbeloppet oberoende av längd är 8000. Då vi inte vet precis hur många båtar som behöver saneras (vi gissar på drygt hälften) kommer den preliminära ersättningen från LOVA vara lite lägre än vad vi tror att vi kommer att landa på. Skulle det visa sig att stödpengarna räcker till mer kan vi komplettera retroaktivt till de som kör redan nu i höst. Bidrag ges även till manuell sanering på egen hand förutsatt att man håller sig till de miljökrav som ställs. XRF-mätningen blir kvittot på att det gjorts på rätt sätt.

Vi skall också utbilda mättekniker som med lånade eller hyrda XRF-instrument kan mäta vad båtarna verkligen har under vattenlinjen. Dessa mätningar är grunden för att godkänna båtar för sjösättning eller tillåtelse att använda den borst-bottentvätt som är den största delen av LOVA-projektet. Om möjligt skall vi försöka köpa in den redan nästa år, annars blir det 2023. Länsstyrelsens krav är senast våren 2024. Den kommer bli huvudinstrumentet för att hålla ren och fin botten utan skumma färger.

Ett krav för vårt projekt är att vi inte inkluderar nytillkommande båtar i subventionerad borttagning av bottenfärg från och med kommande årsskifte. Av den anledningen är det viktigt att alla registrera sina båtar i BAS så att vi senast vid årsskiftet vet vilka som har rätt till bidrag. Anledningen till detta krav är att Länsstyrelsen inte vill att vi framöver samlar på oss båtar från andra kommuner som redan har fått förelägganden om bottensanering.

Det blev som vanligt mycket det här, men mycket mer finns att skriva om, men det får bli nästa gång. Till dess ha det bra och en önskan om fin avslutning på årets båtsäsong.

Sten / ordförande

Intresseanmälan för blästring av båtbotten oktober 2021

Vi vill med detta upprop undersöka om det finns förutsättningar för ett blästringsprojekt för sanering av båtbottnar redan i höst, någon av de sista veckorna i oktober. Principen först till kvarn gäller så är du intresserad anmäl dig direkt i BAS-systemet aktiviteten ”Intresseanmälan för blästring av båtbotten oktober 2021”. Vi behöver ha en indikation på intresset senast i början av september för att i steg två göra en slutlig deltagarlista.

Som vi informerat om på bla vårmötet och på hemsidan kommer ESS från och med 2026 inte att sjösätta båtar som inte kan visa att de är fria från giftiga eller blödande bottenfärger. För att åstadkomma detta har vi fått ett LOVA-projekt godkänt som ger finansiering för mätning av båtbottnars giftinnehåll (XREF-mätning), bidrag för sanering av giftiga/blödande färger samt bidrag för inköp av båtbottentvätt med roterande borstar.

Vi hinner troligen inte få tillgång till XREF mätningar i höst så det är upp till var och en som vill vara med i år att bedöma behovet för sin egen båt. LOVA-bidraget gör att en stor del av kostnaden för blästringen täcks. Principerna för LOVA-bidrag har ändrats lite sedan 2018, men i allt stort täcks uppåt 70-80% av kostnaden för blästring förutsatt att vi blir minst 10 båtar som kan hanteras rationellt.

Den interna slutrapporten ”Slutrapport för LOVA-projekt ESS Båtbottenblästring 2018” ligger på hemsidan och den som är intresserad kan där läsa hur det gick till 2018 för de 19 båtar som var med då. Där kommer även att läggas in en bildserie från ett seminarium om erfarenheter av blästringen och den efterföljande epoxibehandling vi genomförde. Seminariet hölls hösten 2019.

Sten Stabo / Ordförande och projektledare för 2018 års projekt.