Ordförandebrev Augusti

Ordförandebrev augusti

Hej igen alla båtvänner

Hoppas att ni haft en bra båtsommar så här långt. När det här skrivs är det sista augusti så det finns ännu hopp om några fina båtdagar. Själv har jag haft symptom, men provet var negativt så det var ju positivt. Men, det är inte helt över ännu så sköt om er därute så kan vi se fram mot nya spännande båtäventyr. Allt kanske inte i en båt, en myskväll på övervåningen på klubbis i vinter kan väl vara något?

På Klubbholmen har det annars varit full fart i sommar, speciellt de fina dagarna med kiosken som ett bra dragplåster. Lite trångt ibland på parkeringen, men allmänt upplever man att det varit bättre än tex förra året.

Trots Coronan har det genomförts en hel del arrangemang med läger, midsommar, seglingar ESS dagar med mera. Hoppas att allt fler kan vara med framöver när restriktionerna lättar. 

Även under sommaren pågår en hel del aktiviteter utöver det vanliga underhållet för att det skall var fint  och välfungerande. Renoveringen av spolplattan närmar sig fullbordan. Vi har köpt in en av stugorna i Klubbholmen för att disponera som för egna aktiviteter.

En aktivitet vi vill att alla bidrar till är kommande funderingar vad vi vill med ESS på längre sikt. Skall vi tex bli mer av marina för betald service eller orkar vi med att vara en båtklubb där många frivilligt hjälper till med olika saker. Börja fundera så återkommer vi mer konkret med hur ni kan vara med och påverka.

I september skall vi ställa samman budget för 2022. Ni som har ideer, hör av er till den gren av verksamheten som ligger närmast. Skall man påverka på kort sikt är budgeten ett av instrumenten.

Vi kommer att öppna kansliet tisdagarna 7 september och 5 oktober mellan 18 och 20 med en styrelsemedlem på plats.

När det gäller att fullgöra arbetstid finns fortfarande möjligheter att boka vaktpass. Gör det om ni inte hunnit med alla timmar.

Höstmötet i november planerar vi att köra fysiskt om inte Coronan ställer till med nya spratt.

En stor aktivitet kommande år är vårt LOVA-projekt giftfri båtklubb. Som vi nämnt tidigare får vi ett bidrag på flera miljoner förutsatt att vi uppfyller kraven att från och med sjösättning 2026 inte längre sjösätta båtar som inte är verifierat fria från giftig/blödande bottenfärg. 

Redan nu står klart att vi kör ett bottenblästringsprojekt i slutet av oktober liknande det vi körde 2018 där ett par erfarenhetsdokument ligger på hemsidan. Anmälan sker i BAS-systemet på hemsidan. Höstens blästring ligger som en aktivitet. LOVA-stödet blir preliminärt 500 kronor per meter vattenlinjelängd (blästerfirman tar betalt per vattenlinjelängd). Maxbeloppet oberoende av längd är 8000. Då vi inte vet precis hur många båtar som behöver saneras (vi gissar på drygt hälften) kommer den preliminära ersättningen från LOVA vara lite lägre än vad vi tror att vi kommer att landa på. Skulle det visa sig att stödpengarna räcker till mer kan vi komplettera retroaktivt till de som kör redan nu i höst. Bidrag ges även till manuell sanering på egen hand förutsatt att man håller sig till de miljökrav som ställs. XRF-mätningen blir kvittot på att det gjorts på rätt sätt.

Vi skall också utbilda mättekniker som med lånade eller hyrda XRF-instrument kan mäta vad båtarna verkligen har under vattenlinjen. Dessa mätningar är grunden för att godkänna båtar för sjösättning eller tillåtelse att använda den borst-bottentvätt som är den största delen av LOVA-projektet. Om möjligt skall vi försöka köpa in den redan nästa år, annars blir det 2023. Länsstyrelsens krav är senast våren 2024. Den kommer bli huvudinstrumentet för att hålla ren och fin botten utan skumma färger.

Ett krav för vårt projekt är att vi inte inkluderar nytillkommande båtar i subventionerad borttagning av bottenfärg från och med kommande årsskifte. Av den anledningen är det viktigt att alla registrera sina båtar i BAS så att vi senast vid årsskiftet vet vilka som har rätt till bidrag. Anledningen till detta krav är att Länsstyrelsen inte vill att vi framöver samlar på oss båtar från andra kommuner som redan har fått förelägganden om bottensanering.

Det blev som vanligt mycket det här, men mycket mer finns att skriva om, men det får bli nästa gång. Till dess ha det bra och en önskan om fin avslutning på årets båtsäsong.

Sten / ordförande

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.