Ordförandebrev December

Ordförandebrev december 2021

Hej igen alla båtvänner. Vintern har nu varit och hälsat på oss på riktigt och skridskosäsongen har inletts. Visst kan man ha kul på vatten även på vintern.

I november hade vi höstmöte. För första gången på ett och ett halvt år hade vi möte på riktigt i Korsängsskolans aula. Huvudpunkt på dagordningen var naturligtvis budgetförslaget inför 2022. En budget som planeras att landa runt nollstrecket. Hela dragningen och protokollet återfinns på hemsidan för den som vill studera närmare.

Den 9 december hade vi informationsmöte om vår strävan att vara giftfri båtklubb senast 2026. Kallas även LOVA-projektet då vi får pengamässigt stöd från länsstyrelsens program Lokala Vattenvårdsprojekt. Drygt 70 personer mötte upp och fick utöver en dragning av projektet tillfälle att ställa frågor om allt från sanering till båtbottenborsttvätt. Även denna dragning och annat material återfinns på hemsidan för den som veta vad som behandlades. Viktigast att tänka på nu är att före kommande årsskiftet registrera er båt i båtregistret som ligger i BAS. Detta för att uppfylla Länsstyrelsens krav på att bara båtar som är registrerade då är berättigade till bidrag från LOVA för eventuell sanering.

Vi kommer under vintern påbörja XRF-mätning av skrov för att se vilka båtar som behöver saneras från bottenfärg med tenn eller kopparhalter över gränsvärdena och vilka som inte behöver göra något. De försöksmätningar vi gjort visar att mer än hälften av båtarna har så lite biocider så att de inte behöver saneras.

Redan nu är w 41 och 42 hösten 2022 inbokade för ytterligare bottenblästring och ni som vet med er att ni har blödande bottenfärg kan anmäla er direkt. Blödande färger är också sådant som skall bort till 2026. Anmälan sker i BAS-systemet.

Vi har även startat upp framtidsgruppen som under nästa år skall ge styrelsen inspel på hur medlemmarna vill att ESS skall se ut i framtiden. Alla ni som har idéer och tankar om var vi skall vara om 10 år lämna ert bidrag till någon i gruppen. Skall vi bli mer av marina och betala för tjänsterna eller skall vi stimulera till mer ideellt arbete är tex en viktig fråga.

I övrigt rullar lite av våra vinteraktiviteter på med planering, underhåll, utbildning, seglarpub och all vad det nu kan vara. En båtklubb har verksamhet året om.

Med en förhoppning om att båten ligger väl förvarad och väntar på vårrustningen vill jag och hela styrelsen passa på att tacka för ett gott båtår 2021 och önska alla en God Jul och Gott Nytt År.

Sten / ordförande

Ordförandebrev december 2021

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.