Intresseanmälan för blästring av båtbotten oktober 2021

Vi vill med detta upprop undersöka om det finns förutsättningar för ett blästringsprojekt för sanering av båtbottnar redan i höst, någon av de sista veckorna i oktober. Principen först till kvarn gäller så är du intresserad anmäl dig direkt i BAS-systemet aktiviteten ”Intresseanmälan för blästring av båtbotten oktober 2021”. Vi behöver ha en indikation på intresset senast i början av september för att i steg två göra en slutlig deltagarlista.

Som vi informerat om på bla vårmötet och på hemsidan kommer ESS från och med 2026 inte att sjösätta båtar som inte kan visa att de är fria från giftiga eller blödande bottenfärger. För att åstadkomma detta har vi fått ett LOVA-projekt godkänt som ger finansiering för mätning av båtbottnars giftinnehåll (XREF-mätning), bidrag för sanering av giftiga/blödande färger samt bidrag för inköp av båtbottentvätt med roterande borstar.

Vi hinner troligen inte få tillgång till XREF mätningar i höst så det är upp till var och en som vill vara med i år att bedöma behovet för sin egen båt. LOVA-bidraget gör att en stor del av kostnaden för blästringen täcks. Principerna för LOVA-bidrag har ändrats lite sedan 2018, men i allt stort täcks uppåt 70-80% av kostnaden för blästring förutsatt att vi blir minst 10 båtar som kan hanteras rationellt.

Den interna slutrapporten ”Slutrapport för LOVA-projekt ESS Båtbottenblästring 2018” ligger på hemsidan och den som är intresserad kan där läsa hur det gick till 2018 för de 19 båtar som var med då. Där kommer även att läggas in en bildserie från ett seminarium om erfarenheter av blästringen och den efterföljande epoxibehandling vi genomförde. Seminariet hölls hösten 2019.

Sten Stabo / Ordförande och projektledare för 2018 års projekt.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.