Valberedningens per den 26:e april reviderade förslag till ESS Vårmöte 2022

Valberedningens förslag till ESS Vårmöte 2022 har reviderats. Ändringarna avser endast ESS Ungdomssektion – allt annat är oförändrat jämfört med det ursprungliga förslaget (som publicerades på ESS hemsida 2022-04-06).

De ändringar som har gjorts jämfört med Valberedningens ursprungliga förslag är:

Fyllnadsval föreslås avseende posten som Styrelseledamot-Ungdomsordförande. Detta eftersom nuvarande befattningshavare har begärt att få lämna sitt uppdrag.

På ESS styrelsemöte den 25/4 beslutades att inrätta en Ungdomskommitté. Ett av namnen i Valberedningens ursprungliga förslag till Ungdomskommitté har ändrats.

Klicka på nedanstående länk och läs vilka som föreslås! Deltag – och rösta – sedan på Vårmötet som ska hållas torsdagen den 5/5 kl. 18.30 i Korsängsskolans aula.

OBS! Om du har förslag på andra personer än de Valberedningen föreslår rekommenderar vi att du FÖRE Vårmötet meddelar detta till Valberedningen. Vi säkerställer då att ditt förslag tas upp. Läs mer i informationen i länken nedan!

Frågor kan ställas via mejl till valberedning@enkopingssegelsallskap.se eller via telefon/SMS till Valberedningens ”Sammankallande” Thomas Hammarström på mobil nr. 0733 – 66 84 60

Läs förslaget här: Länk

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.