Kör försiktigt i Enköpingsån

Ett flertal medlemmar rapporterar att de har gått på något hårt i ån ca 2-400 meter söder om de sydligaste hamnplatserna. Kör försiktigt och anmäl gärna även till kommunen om ni går på något så att de kan vidta åtgärder. Se bild i länken nedan.

grund i ån

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.