Blästring

Vi önskar att alla som anmält intresse för blästring i höst men inte vill vara med och blästra i höst tar bort sina namn från listan intresseanmälan blästring.
Om det är någon som vill blästra i höst men inte anmält sig så är sista dag att  anmäla sig den 18/9. Då stängs listan för denna gång och är man inte uppsatt då får man vänta till nästa år med att blästra.
Vid frågor mejla:

Lasse Modig lasse.modigh@hotmail.se

Jocke Olsson joaols1970@gmail.com

Nya versionen av BAS – Problem

Nya versionen av BAS skulle/har gått live idag och öppnats upp för inloggning. Just nu (eftermiddagen måndag 29/8) upplever, administratörer så väl som användare av BAS, problem både med inloggning och med att finna den information man söker eller göra de bokningar man planerat. Felen anmäls kontinuerligt och av flera klubbar m m. Vi ber ha visst tålamod och avvakta med att ställa frågor etc om detta, men prova gärna med att logga in, tills andra besked kommer.

 

ESS IT-kommitté

Majblommedagen 2022

ESS visar socialt engagemang på klubbholmen och tar under en dag, den 21 juli, emot ca 25 barn under majblommeparaplyet.

Det innebär att barn med mycket begränsade ekonomiska möjligheter får möjlighet att göra något speciellt, något att berätta om efter sommaren! Vi hoppas kunna förgylla sommaren för dessa barn och samtidigt ge dem en positiv bild av vårt båtliv.

 

För detta behöver vi hjälp av medlemmar med båtar som kan ställa upp och bjuda på kortare åkturer typ ’prova på’. Ingen båt är för liten eller för stor. Segeljollar, vattenskotrar, ribbåtar, kabinbåtar, kölbåtar mm inklusive kaptener behövs. Flytvästar till barnen får vi låna av Seglarförbundet. Visst drivmedelsbidrag ges. Barnen har ledare och mat med sig.

 

Tiden är 21juli mellan kl 10 och 15. Anmäl dig via BAS senast en vecka innan så att vi vet hur många som har möjlighet att bidra.

 

Med förhoppning om stor uppslutning för dessa mycket tacksamma barn.

Frågor? Kontakta klubbmastare@enkopingssegelsallskap.se.

Valberedningens per den 26:e april reviderade förslag till ESS Vårmöte 2022

Valberedningens förslag till ESS Vårmöte 2022 har reviderats. Ändringarna avser endast ESS Ungdomssektion – allt annat är oförändrat jämfört med det ursprungliga förslaget (som publicerades på ESS hemsida 2022-04-06).

De ändringar som har gjorts jämfört med Valberedningens ursprungliga förslag är:

Fyllnadsval föreslås avseende posten som Styrelseledamot-Ungdomsordförande. Detta eftersom nuvarande befattningshavare har begärt att få lämna sitt uppdrag.

På ESS styrelsemöte den 25/4 beslutades att inrätta en Ungdomskommitté. Ett av namnen i Valberedningens ursprungliga förslag till Ungdomskommitté har ändrats.

Klicka på nedanstående länk och läs vilka som föreslås! Deltag – och rösta – sedan på Vårmötet som ska hållas torsdagen den 5/5 kl. 18.30 i Korsängsskolans aula.

OBS! Om du har förslag på andra personer än de Valberedningen föreslår rekommenderar vi att du FÖRE Vårmötet meddelar detta till Valberedningen. Vi säkerställer då att ditt förslag tas upp. Läs mer i informationen i länken nedan!

Frågor kan ställas via mejl till valberedning@enkopingssegelsallskap.se eller via telefon/SMS till Valberedningens ”Sammankallande” Thomas Hammarström på mobil nr. 0733 – 66 84 60

Läs förslaget här: Länk

Kallelse till ESS vårmöte 2022

Härmed kallas medlemmar i Enköpings segelsällskap till vårmöte.

Torsdagen den 5 maj 2022 kl 18.30.

Vi träffas i Korsängsskolans aula.

Mötet kommer att genomföras som ett fysiskt vårmöte där vi kan umgås men med beaktande av rådande coronarekommendationer dvs försök att hålla avstånd till varandra så gott det går. Coronan är inte längre klassad som en samhällsfarlig sjukdom men det finns fortfarande en omfattande smittspridning av omikronvarianten. Om du känner dig krasslig – stanna hemma.

Om du är ungdomsmedlem och är äldre än 15 eller fyller 15 år i år har du rösträtt och kan alltså delta i mötet.

På ESS hemsida kommer vi att successivt publicera aktuella möteshandlingar. Valberedningens förslag till bl a kommittéledamöter finns också på hemsidan.

Hjärtligt välkommen till vårmötet!

 

Styrelsen

Här kan du ta del av den presentation/bildspel som kommer att användas under mötet Länk

Valberedningens förslag till ESS Vårmöte 2022

Valberedningens förslag till ESS Vårmöte 2022 är nu färdigt. Klicka på länken och läs vilka som föreslås! Deltag – och rösta – sedan på Vårmötet som preliminärt  ska hållas torsdagen den 5/5 kl. 18.30. I kallelsen till Vårmötet (som ska publiceras senast 14 dagar före mötet) meddelas definitivt datum.

OBS! Om du har förslag på andra personer än de Valberedningen föreslår rekommenderar vi att du FÖRE Vårmötet meddelar detta till  Valberedningen. Vi säkerställer då att ditt förslag tas upp. Läs mer i informationen i bif. länk!

Frågor kan ställas via mejl till valberedning@enkopingssegelsallskap.se eller via telefon/SMS till Valberedningens ”Sammankallande” Thomas Hammarström på mobil nr. 0733 – 66 84 60

Läs förslaget här: Länk

Ordförandebrev mars 2022

Solen skiner och termometern visar tvåsiffrigt när detta skrivs. Dags för vårrustning, eller åtminstone sitta nere vid båten och fundera på vad som behöver eller inte behöver göras.

Vi har haft årsmöte på riktigt med 50 närvarande. Vi hälsar Elin Hellbeck som kommunikatör och Gunnar Lindberg som vice ordförande välkomna i styrelsen. Samtidigt tack till Alexander Bergwall och Jimmy Sandgren som avgår. I övrigt blev det mest omval av funktionärer plus något fyllnadsval. Formella valen av kommittéerna sker på vårmötet.

Årsmötet innehöll också en sammanfattning av det gångna året plus lite information om diverse frågor. Tre motioner som alla bifölls. Dokumentation återfinns på hemsidan.

Vårt LOVA projekt giftfri båtklubb rullar på och över hälften av båtarna har XRF mätts. I grova drag så att en tredjedel är OK som de är, en tredjedel mäter för högt på speciellt koppar och en tredjedel har blödande bottenfärg som ändå måste saneras så dom mäts inte i denna omgång.

Det finns mycket dokumentation om projektet på hemsidan att botanisera i. Speciellt ni som tänker sanera själva och inte är med i blästringsprojekten måste läsa på vad som gäller för bottensanering på egen hand.

Vi har ännu inte fått svar från Länsstyrelsen om vi kan få utökade bidrag till bottentvätten som leder ”inflationsligan” och blir dyrare än vad vi räknat med.

Vi har haft möte med kommunen om möjligheterna att utöka antalet byggplatser i Klubbholmen. Vi har en växande båtplatskö redan som det är och Enköping fortsätter ju att växa. Men det är trögt och komplicerat. Vi, kommunen, Länsstyrelsen (Naturskyddsområdet) och eventuellt även ägaren av vattnet på Vallbysidan är involverade. Men kampen pågår. När vi är igenom tillståndsbiten måste vi naturligtvis stämma av med ett medlemsmöte om ekonomin, det handlar om en rätt stor investering.

Vi har haft ett koordineringsmöte med nya styrelsen och ett ordinarie styrelsemöte efter årsmötet. Mest avhandlade vi frågor av praktisk natur, det är ju så här års som sjösättning, vakt och arbetsuppgifter skall formaliseras och tex aktiveras i BAS för möjlig bokning. Vi kommer tex inte ha samma flexibilitet med sjösättningar som under corona-tiden utan återgår till mer normala rutiner.  Exempel på en praktisk fråga som bara dykt upp är att isen skadat bryggor och Y-bommar vid Klubbholmen. Måste repareras så snart som möjligt även om det inte var budgeterat.

Tisdagen den 5 april mellan klockan 18 och 20 kommer vi att ha kansliöppet i hamnstugan och kan hjälpa till med tex bokningar. Om det är få som dyker upp och behöver detta stöd överväger vi att slopa kanslikvällarna, det mesta sköter ju var och en digitalt numera.

Båtlivet är mer än att putsa på båten. Den 3 april har vi en utbildning för de som vill veta mer om hur det går till att vara funktionär på kappsegling, anmälan per mail. På kvällen den 14 april kan alla lära sig mer om hur man förtöjer båten och mycket därtill: ”Rep och snören, knopar och knutar”, anmälan i BAS. Läs mer om detta på hemsidan.

Med båthälsningar från ordförande Sten