Båtplatser

På denna sida finns våra ansökningsformulär för båtplats i Hamnen och på Klubbholmen samt våra varvsplatser i Hamnen.

För att ställa dig i båtplatskön, både för plats i sjön och på varvet, behöver du vara medlem i föreningen.

Avgifter för båtplatskö

ESS har en avgift per köplats per år på 100 kronor för medlemmar.

Avgiften ska betalas till BG konto: 5313-6057 senast en vecka efter ansökan gjorts. Betalningen ska märkas med medlemsnummer. För att behålla sin köplats nästkommande år så ska avgiften för nästkommande år vara inbetald 31 december innevarande år.

För båtplats i sjön söker du plats för den båtstorlek som  du önskar, bredd, längd och djupgående ska anges.

För plats på varvet söker du en specifik storlek på marken, tex 4 x 12m.

Ansökan om båtplats (bryggplats)

Använd nedanstående formulär för att ansöka om båtplats (eller byte av båtplats).

ESS Anmälan om önskemål av båtplats (eller byte av plats)

Detta formulär skall fyllas i av Dig som önskar båtplats (bryggplats) (stå i kö för båtplats) i Hamnen eller Klubbholmen. Den skall även användas vid önskemål om att byta båtplats. När ni kan erbjudas plats blir ni kontaktad.

Med * markerade fält är obligatoriska.

Avgiften per köplats och år är 100 kronor för medlemmar och 250 kronor för icke medlemmar.

Avgiften ska betalas till BG konto: 5313-6057 senast en vecka efter ansökan gjorts. Betalningen ska märkas med medlemsnummer. 

För att behålla sin köplats nästkommande år så ska avgiften för nästkommande år vara inbetald 31 december innevarande år.

(ej medlem anger för och efternamn samt adress och telefonnummer)

Namn:*
Telefon:
-
Mobiltelefon:*
E-postadress:
Är medlem i ESS:*
ESS medlemsnummer:
Har redan plats idag hos ESS:*
Plats nummer:

Ange uppgifter om platsbehovet nedan

Ange båtens breddmått i m, (t ex 3,25):*
Ange båtens längd i m (t ex 8,5):*
Ange båtens djupgående i m (t ex 0,95):*
Gäller önskemålet Klubbholmen eller Hamnen, markera ett eller två alternativ.*
Önskas från datum:
Övrigt/särskilda önskemål:
Köavgift*
Verifiera texten:

Ansökan om varvsplats (vinterplats)

Använd nedanstående formulär för att ansöka om varvsplats.

ESS Anmälan om önskemål av Varvsplats

Detta formulär skall fyllas i av Dig som önskar varvsplats dvs vinteruppläggningssplats (stå i kö för varvsplats)  på ESS hamnområde. När ni kan erbjudas plats blir ni kontaktad.

Med * markerade fält är obligatoriska.

Avgiften per köplats och år är 100 kronor för medlemmar och 250 kronor för icke medlemmar.

Avgiften ska betalas till BG konto: 5313-6057 senast en vecka efter ansökan gjorts. Betalningen ska märkas med medlemsnummer. 

För att behålla sin köplats nästkommande år så ska avgiften för nästkommande år vara inbetald 31 december innevarande år.

(ej medlem anger för och efternamn samt adress och telefonnummer)

Namn:*
Telefon:
-
Mobiltelefon:*
E-postadress:
Är medlem i ESS:*
ESS medlemsnummer:
Önskad varvsplats:*
Önskas från datum:
Övrigt/särskilda önskemål:
Köavgift*
Verifiera texten:

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.