Båtplatser

För att ställa dig i båtplatskön, både för plats i sjön och på varvet, behöver du vara medlem i föreningen.

Tilldelning av båtplatser sker löpande.

Just nu, december 2020, är kön till båtplatser lång och lediga platser få.

Avgifter för båtplatskö

ESS har en avgift per köplats per år på 100 kronor för medlemmar.

Avgiften ska betalas till BG konto: 5313-6057 senast en vecka efter ansökan gjorts. Betalningen ska märkas med medlemsnummer och ditt namn. För att behålla sin köplats nästkommande år så ska avgiften för nästkommande år vara inbetald 31 december innevarande år.

För båtplats i sjön söker du plats för den båtstorlek som  du önskar, bredd, längd och djupgående ska anges.

För plats på varvet söker du en specifik storlek på marken, tex 4 x 12m.

Ansökan om båtplats (bryggplats) och varvsplats (vinterplats)

Ansökan görs i BAS. Logga in i BAS och gör din ansökan där.

Inloggning i BAS Länk

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.