KM 13/8 2022

Liten justering inför KM 13/8.

Ändringar i seglingsföreskrifterna

2.1                       Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås på den officiella anslagstavlan på www.enkopingssegelsallskap.se senast en timme innan de träder i kraft. Kappseglingskommittén kommer att försöka informera alla tävlande muntligt vid ändringar av seglingsföreskrifterna.

Mer information!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.