Ansökan om sanering i egen regi

I LOVA-beslutet föreskrivs villkor för hur en båtbotten ska saneras från giftig bottenfärg för att hanteras och kunna ingå i ESS båtpark. Båten ska heller inte ha blödande färg för att på sikt hanteras inom ESS båtpark. ESS förordar att båten saneras genom våtsandblästring inom ramen för vårt LOVA-delprojekt ”Blästring”.

För sanering i egen regi av giftig och blödande bottenfärg inom ESS båtpark finns ett antal förhållningsregler. Syftet är att båten på sikt ska bli godkänd för sjösättning via kran eller slip, kunna tilldelas båtplats i sjön samt kunna utnyttja borsttvätten.

 

Här nedan hittar du en länk till ett formulär du kan fylla i om du söker bidrag för sanering i egen regi.

OBS man kan INTE fylla i formuläret direkt och sända in sin anmälan som ett webb-formulär. Man måste ladda ner filen/dokumentet till den egna datorn/läsplattan/mobiltelefonen och sedan fylla i sin ansökan. När man fyllt i ansökan bör man lämpligen spara den med ett annat filnamn (använd funktionen ”spara som”)

För att öppna och sedan ladda ner formuläret, klicka på länken nedan.

Ansökningsformuläret Länk

Ladda ner och spara filen på din plattform (dator, läsplatta, telefon)

Fyll uppgifterna och spar filen med ett nytt namn, förslag: ESS_xxxx_Andersson-ansökan-2023-02-08

där XXXX ersätts av ditt medlemsnummer och du skriver in aktuellt datum i stället för 2023-02-08.

När du sparat filen med nytt namn på din dator, skickar du filen som en bilaga till ett e-postmeddelande, till:

giftfri@enkopingssegelsallskap.se

eller så skriver du ut filen och skickar den brevledes till ESS.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.