Vi söker intresserade att utföra XRF mätningar

Tack för intresset, vi ser att vi fått tillräckligt med anmälningar.

Vi söker medlemmar som vill hjälpa till med att utföra mätning av båtbottnar för att fastställa förekomsten av otillåtna ämnen i bottenfärgen på våra båtar. Denna mätning utförs med ett laserinstrument kallat XFR. Första steget är att de som kommer jobba med detta instrument kommer att få gå en kurs genom SBU, förhoppningen är att denna kurs kommer hållas under hösten. Därefter kommer mätningar av båtar ske när vi kan få tillgång till de instrument som SBU innehar. Nerlagd tid kommer räknas av från arbetsplikten.

Detta jobb är en del i  klubbens arbete att bli en giftfri klubb till år 2026.

Är du intresserad kontakta någon av följande personer:

Peter Brickner 070-763 34 02, epost: brickner.peter@gmail.com

Jan Orhaug 0736-12 63 30, epost: jan@orhaug.se

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.