Årsmöte genomfört och styrelsen är nu konstituerad

Först vill jag tack för förtroendet att leda Sällskapet i ytterligare en mandatperiod. Vi var över 140 personer som deltog i mötet vilket visar att det finns ett stort engagemang för vårt Sällskap.

Tre nya medlemmar blev invalda i Styrelsen och vi genomförde den 6 mars ett konstituerande möte med att fördelat våra roller vilket innebär styrelsen ser ut på följande sätt:

Ordförande                                  Magnus Johansson

Vice ordförande                         Sten Stabo

Sekreterare                                  Per Nilsson

Kassör                                             Lars Eklind

Varvschef                                      Jonas Jonsson

Intendent                                     Andreas Hugosson

Klubbmästare                              Tomas Hörz

Kommunikatör                            Camilla Erleving

Båtplatsansvarig                         Robin Holmberg

Tävlingsledare                           Tobias Elgfors

Ordförande Ungdomsekt       Alexander Bergvall

Magnus Johansson

Ordförande

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.