Flytande öar i Enköpingsån

Vi har begåvats med en ny skärgård i Enköping. Låter kul men det är inget vi vill ha. Det handlar om flytande öar och grenar i Enköpingsån som utgör en risk för skador om man inte ser upp. Anmälde i dag till kommunen som ju har ansvaret för farleden och fick svar omgående att man är medveten om det och att förra veckans rensning inte var tillräckligt. Hoppas dom gör en rensning till, det var ju glädjande snabbt svar på själva anmälan. Bifogar utskrift av dagens svar från kommunen.

Svar från kontaktcenter (2020-07-10) 
Hej Sten!

Tack för att du hör av dig till oss.

Jag hade ett ärende gällande detta för några dagar sedan och var då i kontakt med Lasse på våran gatuavdelning och jag fick då till svar att man har haft en entreprenör som på onsdagen och torsdagen i förra veckan ägnade två hela dagar till att tömma hamnen och ån på grästovor, grenar och träd för att båtarna ska komma fram och för att det ska se trevligare ut.
Sen är det alltid så att när det blåser så här mycket som det har gjort nu så rör sig grästuvorna och det kommer fram nya hela tiden. Dom har koll på det och gör rent med jämna mellanrum.

Jag skickar naturligtvis detta till berörd förvaltning så dom får kännedom om att ni har hört av er och har önskemål gällande detta.

Önskar dig en fortsatt fin fredag och trevlig helg!

Med vänlig hälsning
Felicia
Enköpings kommun
Kontaktcenter

Vice ordförande Sten Stabo lämnar styrelsen

Sten Stabo har idag anmält att han lämnar styrelsen med omedelbar verkan.

Sten har verkat som vice ordförande under de senaste 6 åren och har haft huvudansvar för vaktfördelning och uppföljning av vaktplikten. Vi beklagar hans avhopp med denna korta varsel.

Styrelsen kommer samlas för ett extra styrelsemöte för fördelning av uppgifter innan sommaren. De två avhoppen som skett nu innan sommaren kan innebära att vi måste genomföra fyllnadsval, men vi återkommer efter styrelsen haft sitt möte och analyserat alternativen.

 

Information om planerade ställplatser för husbilar på gamla Z-kvarteret under 2018

Uppdaterad 2018-04-23. Under diskussionerna om nytt arrendeavtal framförde kommunen önskemål om att sommartid förlägga ställplatser för husbilar på någon del av varvsområdet. En ställplats motsvarar i allt stort en gästhamn för båtar, d.v.s. en övernattningsplats för en eller två nätter och inte en parkering för längre tid. ESS var i grunden positiva till detta under förutsättning att kommunen står för investeringen och att vi kan lösa avspärrningar så att inte hela området öppnas för biltrafik.

Planerna har nu kommit så långt att kommunen sommartid vill utnyttja gamla Z-kvarteret mot lilla pottan (som ändå inte ingår i vårt arrendeavtal) plus lite till för att möjliggöra åtkomst till toatömningsstationen, som också är i kommunens ägo. Ytterligare en konsekvens av detta blir att sjösättningsrampen mot lilla pottan blir öppen, också ett önskemål från kommunens sida.

Kommunen tänker sig att bekosta en breddning av infarten norr om nuvarande bommar plus installation av elstolpar norr om gamla Z-kvarteret, en betalautomat samt nödvändiga avspärrningar. Detaljutformningen mot UPA-skjulen och hur stort område mot kranen som vi eventuellt skall erbjuda som möjliga ställplatser är inte helt bestämt ännu. Det viktiga här är att inte traktorgarage, kran och spolplatta blockeras så vi inte kan göra oplanerade sommar-lyft. Under lågsäsong räcker troligen en liten del av Z-kvarteret för ställplatser.

Under 2018 kommer  sanitetsutrymmen att byggas om, för oss medlemmar och ev. gästande båtar. Kommunen vill inte utnyttja de faciliteter som vi har på baksidan av klubbhuset, utan löser det på annat vis till husbilarna.

Fördelen med att detta etableras är att vi kan påvisa att det finns verksamhet som kan leva i god symbios med ett varvsområde och detta kan gynna oss på sikt. Vi skall naturligtvis följa upp utfallet och justera det som skulle kunna fungera bättre.

I samarbetsavtalet med kommunen om utvecklingen av hamnområdet finns också planer, som kommunen vill genomföra: att bygga om norra delen av lilla pottan till gästhamn/solbryggor. I gengäld skall då kommunen vara positiva till de möjliga brygg-planer ESS har i Klubbholmen och som delvis skulle kunna förläggas på det vattenområde där som tillhör kommunen (utanför ungdomarnas verksamhet).

Vi ska se denna verksamhet för 2018 som ett ”försök”. Under hösten kommer en utvärdering att ske tillsammans med kommunen och om det fallit väl ut kan ett förslag komma upp att göra permanenta ställplatser. Innan dess kommer dock ESS medlemmar att få ta beslut på ett medlemsmöte om Styrelsen ska gå vidare med detta som ett förhandlingsalternativ.

 

Uppmaning och Gott Nytt År

Bästa medlemmar,

Äntligen går det mot ljusare tider efter en mörk och fuktig höst. Även fast vi inte kommit in i det nya året känns det som vi är på väg åt rätt håll och snart är det både dags för båtmässor och förberedelser för sjösättning och förhoppningsvis, ett bra båtår 2018.

Tyvärr kommer det här brevet inte enbart innehålla positiva ordalag, då det har rapporterats in ett flertal påhälsningar i båtar på hamnområdet. Det är tråkigt när vi inte kan ha sakerna i fred och jag ber samtliga medlemmar, som har möjlighet, att röra er på varvet då och då. Ser ni något underligt, ta ett kort och rapportera till styrelsen. Ni som har båtar på varvet, tillse att ni stegar låses fast i kärran, ta bort stöldbegärlig materiel och se till era båtar lite oftare. Stäng alla bommar efter Er vid besök och rapportera till varvschefen om någon ytterlampa inte lyser.

Jag vill avsluta med att önska Er alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

Väl mött 2018

Magnus Johansson

Ordförande

Inför höstmötet

Information inför höstmötet kommer snart ut på webbsidan.

Där kommer det framgå:

  • preliminär agenda,
  • två propositioner från styrelsen (del två av stadgeändringen där första delen togs beslut vid vårmötet samt ett förslag till beslut avseende våra båtskjul)
  • Styrelsens förslag till två motioner som lämnats in.

Ordförande Sommarhälsning

ESS:are nu är sommaren här!!

Tänk att den äntligen skulle komma, efter kanonvärme och kyla i varierande form har vi nu äntligen kommit fram till Midsommar.

Förhoppningsvis kommer huvuddelen av oss att kunna få ett antal veckor ledig under sommaren, några lite längre, andra lite kortare. Vissa av våra medlemmar har väldigt lång ”semester” vilket jag nog kan känna viss avundsjuka till, men å andra sidan har ju de säkert gjort sig förtjänta av den under ett långt arbetsliv.

Alla kommer dock inte ha hel ledig under sommaren utan några kommer vara igång med att iordningställa varvsplatserna nere i hamnen, andra kommer att måla sina båthus. Sista september ska varvet vara uppsnyggat och klart för att möta en kontroll av Tekniska nämnden från Enköpings Kommun. Jag hoppas att alla hjälps åt att hålla vårt varv snyggt och prydligt så vi kan vara kvar där en lång tid framöver.

Nu börjar flera åka på semester i anslutning till Midsommar, tänk på att anmäl till kiosken att ni lämnar er plats och när det är tänkt att ni kommer tillbaka, så att vi kan han gästande båtar på vår Klubbholme.

Jag önskar Er alla en trevlig, varm, skön och ”båtig” sommar med mycket sol och bad.

Väl mött på sjön!

Magnus Johansson / Ordförande

 

Navigationskurs startar

Nu startar Förarintygskurs 6 mars, anmälan och mer information kan läsa på Vuxenskolans hemsida. Tala om att du är medlem i ESS och ange medlemsnummer, du erhåller då rabatt på 50% av kursavgiften (kursmaterial och examination tillkommer till fullt pris) http://www.sv.se/avdelningar/sv-uppsala-lan/kurser/forarintyg-for-fritidsbat-enkoping—kvallskurs-mandagar-27839/

 

Ordföranden har ordet

Gott Nytt År!

Äntligen har vi kommit till ett nytt år och som vanligt kommer det gå med stormsteg till att allt ska bli klart inför vårens sjösättning. Innan jag nämner några saker om kommande år vill jag bara reflektera på några positiva saker som vi genomförde 2016.

Vi fick ett arrendeavtal som gav oss minst 15 års möjlighet att verka på varvet och förhoppningsvis många ytterligare år efter dessa 15.

Vi genomförde ett jubileumsår som engagerade många medlemmar i Sällskapet och även en hel del kommunmedborgare, vi talade om att vi finns och att vi är aktiva.

Klubbholmen och varvet har börjat sin upprustning och kommunens företrädare har lagt märke till det arbete vi gjort men framför allt, vi själva kan se så fint det börjar bli inom våra områden.

Och inte minst så har vi ett stabilt medlemsantal i Sällskapet, som gör att vi har en liten kö till våra båtplatser i hamnarna.

Det är med stor tillförsikt som jag blickar framåt mot 2017, ett år där vi minst kommer sätta ”färg” på våra båthus.

Under vintern kommer ett antal engagemang att genomföras som riktar in sig på båtliv, allt från båtmässa till föreläsningar och enskilda navigationskurser. Redan den 19 januari kommer en föreläsning från HARKEN att genomföras på Park Astoria, varmt välkomna att starta upp årets säsong med lite tillbehör från en av marknadens ledande aktörer. Anmälan sker på webben.

Information om kommande navigationskurser kommer strax att komma ut från vår samarbetspartner Studieförbundet Vuxenskolan. Ni som inte har ett grundläggande förarintyg, passa på att ta det då priserna är starkt reducerade för ESS medlemmar (50%).

Onsdagen 1 mars genomförs vårt årsmöte. Här har du som medlem möjlighet att påtala eller förändra vårt Sällskap. Att lämna motion för att påverka ska både ses som en rättighet men också en skyldighet. Tänk på att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 februari.

Jag önskar Er alla ett riktigt bra Båt-år 2017!

Magnus Johansson /Ordförande

 

 

Inför höstmötet

Det har inte inkommit några motioner och styrelsen har heller ingen proposition som kommer läggs fram vid höstmötet. Vi kommer inom kort att lägga upp budget och avgifts förslag för 2017. Dessa siffror kommer också att finnas tillhands när ni kommer till Höstmötet.

Navigationsutbildning drar igång!

Påminner om att de första kurserna inom Studieförbundet Vuxenskolan drar igång nu i oktober.

Den 24 oktober (måndag) startar en Förarintygskurs och pågår totalt 5 måndagar. Nästa kurs som startar upp är en helgkurs på två helger som också är en Förarintygskurs. Kursen startar fredag den 11 november med en liten uppstart på kvällen och därefter 4 gånger dagtid den 12-13 november samt 26-27 november.

Meddela ditt ESS medlemsnummer när du anmäler dig och få 50% rabatt på kursavgiften! Anmälan och mer information fås via Studieförbundet Vuxenskolans hemsida.