Inför höstmötet

Det har inte inkommit några motioner och styrelsen har heller ingen proposition som kommer läggs fram vid höstmötet. Vi kommer inom kort att lägga upp budget och avgifts förslag för 2017. Dessa siffror kommer också att finnas tillhands när ni kommer till Höstmötet.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.