Ordföranden har ordet

Gott Nytt År!

Äntligen har vi kommit till ett nytt år och som vanligt kommer det gå med stormsteg till att allt ska bli klart inför vårens sjösättning. Innan jag nämner några saker om kommande år vill jag bara reflektera på några positiva saker som vi genomförde 2016.

Vi fick ett arrendeavtal som gav oss minst 15 års möjlighet att verka på varvet och förhoppningsvis många ytterligare år efter dessa 15.

Vi genomförde ett jubileumsår som engagerade många medlemmar i Sällskapet och även en hel del kommunmedborgare, vi talade om att vi finns och att vi är aktiva.

Klubbholmen och varvet har börjat sin upprustning och kommunens företrädare har lagt märke till det arbete vi gjort men framför allt, vi själva kan se så fint det börjar bli inom våra områden.

Och inte minst så har vi ett stabilt medlemsantal i Sällskapet, som gör att vi har en liten kö till våra båtplatser i hamnarna.

Det är med stor tillförsikt som jag blickar framåt mot 2017, ett år där vi minst kommer sätta ”färg” på våra båthus.

Under vintern kommer ett antal engagemang att genomföras som riktar in sig på båtliv, allt från båtmässa till föreläsningar och enskilda navigationskurser. Redan den 19 januari kommer en föreläsning från HARKEN att genomföras på Park Astoria, varmt välkomna att starta upp årets säsong med lite tillbehör från en av marknadens ledande aktörer. Anmälan sker på webben.

Information om kommande navigationskurser kommer strax att komma ut från vår samarbetspartner Studieförbundet Vuxenskolan. Ni som inte har ett grundläggande förarintyg, passa på att ta det då priserna är starkt reducerade för ESS medlemmar (50%).

Onsdagen 1 mars genomförs vårt årsmöte. Här har du som medlem möjlighet att påtala eller förändra vårt Sällskap. Att lämna motion för att påverka ska både ses som en rättighet men också en skyldighet. Tänk på att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 februari.

Jag önskar Er alla ett riktigt bra Båt-år 2017!

Magnus Johansson /Ordförande

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.