Valberedningens förslag till ESS Vårmöte 2023

Valberedningens förslag till ESS Vårmöte 2023 är nu färdigt. I förslaget kan du bl.a. läsa vilka som föreslås för val till ESS kommittéer!

Preliminär tid för Vårmötet är torsdagen den 11/5 kl. 18.30. I kallelsen till Vårmötet (som ska publiceras senast 14 dagar före mötet) meddelas definitivt datum.

Läs mer i informationen i bif. länk!