Åtgärder för vaktgång på grund av Covid-19

För att vi ska fortsätta med vår vaktgången på ett tryggt sätt under rådande omständigheter kommer följande åtgärder att införas.

  • Alla vaktpass bokas som så kallad dubbelpass, där man genomför båda passen med en närstående.
  • För att kunna ändra redan bokade pass kommer möjlighet att boka om sina pass öppnas upp för de pass som även ligger inom de närmsta 30 dagarna.
  • Vid sjukdom ska detta anmälas till den som du ska gå vakt med som då noterar detta i loggboken.
  • Sjukdom kommer inte att ses som misskött vakt utan vakten ska ombokas till ett senare tillfälle eller arbetspass. I övrigt gäller vaktinstruktionen om du skulle bli ensam på din vakt.
  • Skulle båda vakterna insjukna ska detta anmälas till någon i vaktkommittén.
  • Ta kontakt med den som du har planerat att gå vakt med för att säkerställa att ni är trygga med att gå vakt tillsamman.

Har du några frågor och funderingar kring detta eller vaktgången i övrigt är du välkommen att kontakta någon i vaktkommittén eller vice ordförande.

Info om vakthållningen inför sommaren

Vaktbokningen verkar fungera väl. Fram till augusti finns just nu bara ett bokningsbart pass kvar. Observera att bara grönmärkta pass är bokningsbara. Senare i höst finns några få. Är det fullbokat, boka gärna en av ESS övriga arbetsuppgifter för att fullgöra arbetsmöjligheten. Ett fint tillfälle att också träffa andra medlemmar.

Om ni måste ändra tid, försök själva byta med en annan inbokad vakt. Det är hemsidans vaktlista som gäller. I krisfall kommer Jan Clasenius och Karl-Gunnar Örenius vara nåbara på mail eller mobil enligt följande ”jour”:

Juni: Karl-Gunnar Örenius mobil: 0705912118 mail: kg@orenius.se     

Juli-augusti: Jan Clasenius mobil: 0733356577 mail: jan.clasenius@gmail.com

September: Karl-Gunnar

Några smärre justeringar har gjorts I vaktinstruktion och loggboksblad. Tänk också på att städuppdraget ingår i vaktpasset. Även om alla har skyldighet att skräpa upp efter sig behövs en regelbunden grundstädning, påfyllning av papper, tömning av papperskorgar etc. Vi vill ju alla möta välskötta och fräscha utrymmen.

Med önskan om en fin sommar / Vaktkommitten

Arbets- och Vakt bokning

Arbets- och Vakt bokningen 2019 är nu öppnad.

Det är även i år möjligt att direkt boka dubbelvakt, men vi ser gärna att så många som möjligt bokar in andra arbetsuppgifter i första hand. Vi har svårare att fylla upp vissa av jobben som ju också skall utföras. Observera att bara grön-märkta pass i kalendern är bokningsbara.

 

Vaktbokning 2018

Det är många som ringer eller mailar frågor om vaktbokning 2018. Som vi beskrev vid höstmötet hade vi 2017 problem med att allt för få bokar in på övriga arbetsuppgifter. Därför kommer vi inte att öppna vaktbokning förrän de viktigaste arbetsuppgifterna i övrigt också är bokningsbara. Håll koll på hemsidan där vi kommer att lägga ut information om när bokningen öppnar.

I övrigt kommer vi att ha samma regler som 2017 d.v.s. total arbetsplikt på 18 timmar, valfritt vakt eller övrigt arbete. Men, boka helst in så mycket övrigt arbete som möjligt, det behövs ju för att verksamheten skall rulla runt. Brist på möjliga timmar kan vi hantera med några slumpvisa vaktfria nätter.

Sten Stabo

Höststädning på Klubbholmen

Hej

Då är det dax för höststädning på Klubbholmen. Vi träffas på parkeringen utanför Sjöstugan kl09.00 nu på söndag den 22/10. När vi är klara så samlas vi i klubbhuset för att äta en hamburgare och dricka lite kaffe.

Då ses vi på söndag med vänliga hälsningar Andreas

Personal till upptagning

Uppdaterad 2017-09-15

Det saknas personal till ALLA upptagningsdagar.   Varvet vädjar till medlemmarna att anmäla sig till att arbeta. Gärna medlemmar som aldrig provat på att arbeta vid kranen, så vi får in ny personal. Vid problem att boka Arbetspass i bokningssystemet ring Jonas 073-7053283.

Saknar Medhjälpare på kranen

Uppdaterad

1 st medhjälpare 27/5

1 st medhjälpare 28/5

2 st medhjälpare 3/6

De behövs ingen vana för uppgiften, medhjälpare lärs upp under arbetets gång. Får vi inte ihop tillräckligt med folk så kan vi komma att ställa in sjösättningarna dessa dagar pga personalbrist

Med vänlig hälsning, Varvschefen

 

Vaktbokning för 2017 är nu öppnad

Nu har vi öppnat bokningssystemet för 2017 års vaktgång.

Nytt för i år är att alla medlemmar själva kan boka in dubbelvakt från början, d.v.s. avverka hela arbetsplikten med en vaktnatt tillsammans med någon bekant eller anhörig.

ESS kommer inte att göra tvångsutdelning av vaktnätter för 2017 på det sätt vi gjort tidigare år. Var och en håller reda på sin egen inbokade tid. Varje medlem kan själv ändra sin bokning fram till 30 dagar före den planerade vakten.

Detta innebär en extra flexibilitet för den som bokar in tidigt. Principen först till kvarn gäller. När vaktschemat är fyllt måste hela arbetsplikten genomföras som övrigt arbete.

Den som i slutet av 2017 inte har registrerat 18 timmar arbetstid får betala den fastställda avgiften för de timmar som inte har arbetats. Vi hoppas dock att alla kommer att bidra med sin insats för sällskapets bästa i stället för att passivt betala.

Alla medlemmar med inplanerat styrelse, kommitté eller annat arbete som förväntas komma upp i de 18 timmarna skall inte boka in någon vakt.

De veteranmedlemmar som ansökt om och beviljats arbetsbefrielse genom att inte ha någon brygg/skjul/varvs/stug-plats eller sjösättning/upptagning skall naturligtvis inte heller boka in någonting.

Vi är medvetna om att alla inte har tillgång till dator, dessa medlemmar ombeds kontakta kansliet första tisdagen varje månad (kl 18 i hamnstugan) för hjälp med bokning. Alternativt be någon klubbmedlem hjälpa till.

Från och med årsmötet kommer vi också (förhoppningsvis) inrätta en liten vaktkommitte som, förutom att hjälpa till med bokningar, aktivt kommer att jobba med att se till att hål efter sena avbokningar fylls på ett bra sätt.

Vaktansvarig Sten Stabo