Bottenblästring med 50 % LOVA-bidrag v. 43 – 44

Det är nu klart att vi som vill kör blästring av bottenfärg sent i höst. Det gick inte att fixa isblästring, som det var tänkt, de flesta företag har slutat med det på båtar av kostnads och resultatskäl.

Firman jag bokat in, Blästermäster från Örebro, har fått goda referenser på utförd bottenblästring av olika båtklubbar, tex i Västerås. Man kör en metod med finare sand plus vatten som är mildare än vanlig blästring och funkar bra på plastbåtar.

Flera båtklubbar runt Mälaren har fått krav på att sluta med traditionell bottenfärg. Västerås förenade båtklubbar vägrar numera att ta upp båtar med polerande (blödande) färg. Vi har inga direkta krav från vår kommun ännu, men det ligger troligen nära nu när tex Upplands-Bro kommun förbjudit traditionella bottenfärger. Västerås kommun har förbudsanvisningar på gång.

Länsstyrelsen har villkorat vårt bidrag att man drar ett streck till årsskiftet, det vi inte gör av med skall betalas tillbaka. Vi har fått förskott på 90 KSEK. Totala anslaget räcker till 50% bidrag för ca 20 båtar. LOVA bidrar till blästringsjobb plus bidrag för ideellt arbete, typ traktor och rengöring av spolplattan. Har bokat in med varvschefen att vi kan utnyttja en av plattorna, det är ju mest vardagar det handlar om.

Genom att vi hjälper till med logistiken kan blästerfirman koncentrera på sin bit. Fördelning av kostnader görs efter hur många timmar respektive båt tar plus en startavgift för det som är gemensamt. Vad det kostar i slutänden är ungefärligt men Blästermäster säger att en 30 fots båt normalt ligger under 10 000 SEK, dvs 5000 i egen avgift med LOVA bidrag.

Anmälan till Sten Stabo på mail sten.stabo@telia.com

Uppge namn, båttyp, längd plus bredd + kontaktuppgifter.

Skulle det bli många intresserade har de som var intresserade redan i våras förtur (6 stycken)

Svarar även på frågor per mobil 0705 320414.

Som info, även om det blir långt, klipper jag in info från Blästermäster hur det normalt går till:

Hej,
Tack för Din förfrågan.

Det brukar handla om ett dagsverke att blästra en normalstor (30 fot) båt.

Då blir kostnaden runt 10 tusenlappar inkl moms för resor och jobb. Det beror förstås väldigt mycket på var båten finns (Vi är Örebroare).
Resultatet blir erfarenhetsmässigt väldigt bra.

Det vanligaste som sker vid borttagning av färg in till gelcoaten är att vi slår hål på de luftblåsor som förekommer i större eller mindre utsträckning alldeles under ytan. Fördelen nu är att vi ”hamrar” upp dem så att det går att försegla dem. Storleken variera från knappnålshuvuden till ärtstorlek.  Det är ju där vattnet ställer sej och startar processen med plasten som sedan utvecklas till osmos. Alltså ska Du inte bli förskräckt om gelcoaten blir lite prickig.

Viktigt att båten står så högt som möjligt så operatören har möjlighet att komma åt bra samt att se vad han gör då det är viktigt om jobbet skall bli bra utfört. Segelbåtar är det inga problem med. De står ju automatiskt högt p.g.a. kölen.

Man måste se vad man gör och komma åt bra för att kunna utföra ett bra jobb, ungefär som att svetsa tunnplåt.

Frilagda kölar bör målas ganska omgående. Vi utför inga målningsjobb.

På vintern är det kinkigare med tanke på att vi jobbar med tryckluft, vatten och sand. Ner till noll är ok men sen måste andra åtgärder vidtas som t.ex. blästring inomhus, eller att helt enkelt vänta tills det blir tillräckligt varmt.

 

Nedan följer en liten checklista på vad man generellt bör tänka på.

Checklista för blästring av plastbåt.

 

  • Tillstånd från Marina/båtklubb att blästra · Tillgång till kranvatten (ej sjövatten) · Kollat med båtgrannar · Båten tillräckligt högt så det går att blästra med hög precision · Vara med vid igångsättning för att bestämma nivån · Lägga en pressenning under båten där de mesta resterna samlas. Se till att täcka ca 4-5 m ut från alla sidor.
  • Står båten i ett tält eller liknande får man räkna med att det pga tryckluften virvlar upp extra mycket på däck. Täck och stäng därför ordentligt och räkna med städning. Ute i fria luften går det bättre då vi alltid försöker blästra med strålen riktad nedåt och luften har någonstans att ta vägen.
  • Täcker man hela överdelen från friborden med byggplast och tejpar tätt vid friborden så slipper man städning av däck o överbyggnad. Kan faktiskt vara arbetsbesparande.
  • Blästerresterna tar ni själv hand om efter att vi slutfört arbetet. Förslagsvis (i Stockholmsområdet) genom Södertörns Vakuum & Sanering, telefon: 070–33 66 881, e-som post: info@sodertornsvakuum.se kan hämta o omhänderta blästeravfallet. Är ni flera bör det vara lönsamt att ni samlar ihop resterna på ett utplacerat lösflak/container och samlar allt där för vidare hantering.

Maskera vattenlinjen och plugga hål.

  • Börja med en silvertaperemsa exakt vid önskad vattenlinje · Sedan ytterligare en bredvid (ovanför) med ca 5 – 10 mm överlapp så att skyddet blir bredare · Så en tredje remsa ovanpå den första. När den ger sig vid blästring finns då den första kvar och skyddar.

På så sätt kan man slippa slipa den sista kanten vid vattenlinjen …under förutsättning att tapen ej lossnar.

  • Plugga alla öppningar med träplugg eller trasor

För att minska påverkan för båtgrannar

  • Visserligen så är dammbildningen kraftigt reducerad pga att vi blästrar med fuktig fin sand men man måste komma ihåg att det ändå är tryckluft vi jobbar med så partiklar flyger självklart omkring.
  • Häng en press på relingen ner på den sida som för tillfället ej blästras · Ev. hänga press på grannbåten men 4-5 meter är minimiavstånd.
  • Efteråt tvätta egna båtdäcket (samt ev. grannbåts)

 

Vänliga hälsningar

Martin Erlandsson

BlästerMäster AB, Dalsmund Östergården 354, 691 92 GRANBERGSDAL

Tel Örebro 019 105800, Tel Stockholm 08-708 80 89,Mob 070 2200384,Fax 019 105801

 

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.