Enköpings Segelsällskap Ungdomssektionen

Enköpings Segelsällskap Ungdomssektionen,

har fått Sparbankens Ungdomsstipendium, Årets förening 2019.

Motivering: Med en fantastisk drivkraft, hårt arbete och ett engagemang från hjärtat satsar ESS Ungdomssektion på att sprida glädjen och kärleken till vattnet bland Enköpings barn och unga. Genom att uppmuntra samarbete i en positiv anda lär klubben ungdomarna att ta gemensamt ansvar samt att stötta och respektera varandra, samtidigt som de stärker sig själva som individer. ESS Ungdomssektion är en förening med stark gemenskap där alla är välkomna.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.