EXTRA Sjösättningsdag

Många båtar har inte hunnit bli klara i tid för sista ordinarie sjösättningsdag, varför det nu endast återstår EXTRA -sjösättningar. Varvschefen och Varvskommittén har beslutat att underlätta för medlemmarna genom att samordna ett tillfälle och genomför en extra sjösättningsdag lördagen den 13 juni, med första iläggning kl 08:00. Bokningar görs på vanligt sätt i bokningssystemet. Eftersom det är en extra sjösättning betalar medlemmarna extra för detta enligt av Höstmötet fastställd avgiftslista dvs 500 kronor för sjösättningen och 100 kr för de som nyttjar ESS traktor.

Varvschefen påminner om att avfettningsmedel aldrig får användas på ESS spolplatta i Hamnen.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.