Fortsatta förhandlingar om avtal rörande hamnen och varvet

Måndagen den 24 augusti återupptogs arbetet med att förhandla fram ett nytt avtal för varvsområdet och bryggorna i Hamnen. ESS förhandlingsdelegation var kallade till andra mötet hos Förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen, Magnus Åsman. Han biträddes även denna gång av Håkan Andersson, konsult vid samma förvaltning.

Förvaltningen redovisade ett antal grundläggande punkter som man anser att avtalet skall bygga på. Under mötet diskuterades dessa punkter ingående av parterna. Viktiga delar är bland annat avtalstidens längd och uppsägningstid samt tid för förlängning av avtalet.

Merparten av mötet diskuterades förvaltningens önskemål om att hitta en metod för att återkommande (årligen) mötas (ESS – kommunen) för att gemensamt diskutera hur parterna kan utveckla sina verksamheter i och i anslutning till, nuvarande arrenderade område. Det är ett gemensamt önskemål från båda parter att finna en lämplig metod som gör det möjligt att finna samförståndslösningar för områdets utveckling.

I diskussionerna kunde ESS-gruppen återkoppla till dom tankar och önskemål som ESS tagit fram tidigare och redovisat på medlemsmöten m m.

Nästa möte kommer att hållas den 21 september, då kommunen ska redovisa ett nytt avtalsförslag, där de synpunkter som ESS redovisade idag , skall vara inarbetade.

Även om diskussionerna fördes i en positiv anda så finns det flera områden som måste diskuteras innan man kan se helhetsbilden och ESS kan skriva under ett avtal.

Sammanfattningsvis:

  • Det är uppenbart att båda parter vill komma fram till ett avtal som kan godkännas av båda parter.
  • Det är positivt att ESS syn på åtgärder som vi vill genomföra för att utveckla området, tycks kunna bli viktiga i de fortsatta förhandlingarna.
  • Det finns en öppenhet från kommunen, att möjliggöra för förändringar av nuvarande område i samverkan med ESS.
Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.