Giftfri båtklubb – finns det intresse för subventionerad blästring av båtbotten?

Vi är några som är intresserade av att blästra bort våra gamla bottenfärger och gå över till moderna giftfria hårda bottenfärger som fungerar väl i vår vattenmiljö och som pallar även för semester ute i Östersjön. Många vill dessutom avlägsna tjocka lager av gammal blödande färg som ser mer ut som månlandskap än en effektiv botten.

Tekniken för att få bort detta är blästring, företrädesvis med kolsyreis som är snäll mot underliggande gelcoat, men också dyrare än sandblästring. Entreprenören måste bla sätta upp skyddstält och ta hand om färgrester. Genom att vara flera kan vi dela på dessa startkostnader och komma ner till en nivå runt 10 000 SEK för en normal båt.

Kontakter med Länsstyrelsen har visat att vi kan få upp till 50 % bidrag för kostnadsuppskattningen ovan från ett upplägg kallat LOVA som går ut på att minska giftbelastning på speciellt insjöar och kustvatten. Detta bidrag utgår även till den ”ideella” delen av arbetet, tex ESS kostnader om vi skulle utnyttja klubbens resurser med spolplatta och reningsverk tillsammans med klubbens traktorer för att flytta båtarna.

I en nära framtid kommer myndigheterna med stor sannolikhet kräva att alla båtklubbar med insjöbas övergår till att bli giftfria och övergå till systematisk båttvätt någon/några gånger per säsong. Vi kan då söka ytterligare LOVA bidrag även för dessa steg. En besparing för ESS med denna utveckling är att vi kan avveckla vårt eget reningsverk som i sig är kostsamt.

För att det skall vara meningsfullt att göra ett LOVA-projekt av detta första steg och få bidrag krävs, enligt Länsstyrelsens bedömning, att vi blir ca 15-20 båtar. Sista dag för LOVA ansökan är 30 november, beslut kommer i mars varför det är mest realistiskt att genomföra det hösten 2018. I bästa fall att vi snabbt kommer till skott våren 2018.

För att få underlag för att gå vidare med en ansökan för detta första steg, som måste ske med ideella föreningen ESS som huvudman, vill undertecknad ha en intresseanmälan senast 2017-11-20. Anmälan behöver inte vara 100 % bindande men ändå vara en seriös avsiktsförklaring.

Skicka ett mail med era kontaktuppgifter, båttyp och båtstorlek till

sten.stabo@telia.com

Sprid gärna informationen till medlemmar ni känner som eventuellt inte läser så ofta på vår hemsida.

Sten Stabo/vice ordförande

0705 320414

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.