Information om Uppsägning av avtal

ESS fick den 5 februari 2015 en uppsägning från kommunen avseende hamnområdet i Enköping (fastigheten Munksundet 24:7) till avtalstidens utgång 2016-03-31. Enköpings kommun säger upp avtalet med ESS för att göra en villkorsändring vid avtalstidens utgång.

Vi har samtidigt inbjudits till att påbörja diskussioner/förhandlingar med kommunen om ett nytt avtal för hamnområdet.

Vi har tidigare informerat om att vi i detta sammanhang i vår tur kommer säga upp alla gamla avtal mellan medlemmar och ESS såväl i hamnen som på Klubbholmen.

Orsakerna till att ESS säger upp avtalet är två:

För det första är ESS uppsagda och har idag inget nytt avtal, varför vi måste säga upp våra avtal med medlemmarna.

För det andra vill styrelsen att de nya avtalen mellan ESS och medlemmarna skall stämma mot ESS avtal med kommunen samt att ESS får en enhetlig skrivning avseende alla typer av avtal med medlem (brygg-, varvsplatser, skjul samt stugor), oavsett om det gäller hamnen eller Klubbholmen.

Styrelsen hoppas kunna slutföra diskussionerna med Enköpings kommun på ett sådant sätt att vi får en hållbar och acceptabel lösning i alla aspekter. Så fort denna avtalsfråga är i hamn, kommer vi att påbörja tecknandet av nya avtal med ESS medlemmar om brygg-, varvsplatser, skjul samt stugor.

Det är styrelsens förhoppning att detta skall kunna ske i så god tid före 2016-03-31 att ingen skall behöva oroas över huruvida denne kommer att ha ett nytt avtal vid utgången av det gamla avtalet.

Men vi kan som ni säkert förstår, inte teckna nya avtal innan ESS har ett avtal med kommunen, det nya avtalet med kommunen kommer ju att ge nya ingångsvärden avseende pris, avtalslängd, ansvar och åtaganden, vilka måste analyseras innan vi kan forma våra nya avtal.

Ni kommer inom några dagar få uppsägningsbesked hemskickade. Vi önskar att ni så snabbt som möjligt skriver under att ni mottagit uppsägningen och skickar tillbaka ett (1) av de två uppsägningsbeskeden som ni fått tillhanda i det medskickade svarskuvertet.

Vi hoppas att ni på detta sätt hjälper till att spara lite utgifter då vi annars måste skicka rekommendera uppsägningen till Er med en avsevärt högre portokostnad.

Läs gärna artikeln publicerad i Enköpingsposten den 16 mars Länk

 

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.