Kommunen genomför anläggningsarbeten på vårt varvsområde

Enköpings kommun genomför för närvarande gräv- och borrarbeten för en ny vattenledning på vårt varvsområde. Ett par borrgropar kommer att tas upp. Dessutom ligger rören lagrade utanför ett av de första båtskjulen vilket kan påverka dessa skjulägare ogynnsamt. Kommunen har dock rätt att genomföra dessa arbeten enligt det arrendeavtal vi har om ”det kan ske utan avsevärd olägenhet för arrendator”.
Vi har träffat en överenskommelse med kommunens entreprenör att låta deras  personal vistas i hamnstugan mot en skälig ersättning. Det innebär dock inte att våra medlemmar inte kan vara där.
Arbetena beräknas vara avslutade i mars 2021.

Hälsningar
Leif Eriksson

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.