Målning av skjul

Tiden går… snart ska samtliga skjul vara målade

Färg: Falu rödfärg

ESS Regelverk:

Varje skjulägare ansvarar för allt underhåll (reparationer, målning, taktäckning) av sitt skjul. Enköpings Segelsällskap har inget ansvar för uppkomna kostnader i samband med underhåll. För att säkerställa att båthusen ger ett rimligt enhetligt intryck skall i förkommande fall exteriör målning endast ske med användande av klubben anvisad färgkvalitet och färgkod.

Utdrag från ESS Kommunavtal:

  • 3 Ändamål

Arrendestället får användas för varvs- och hamnanläggning för fritidsbåtar samt båtuppläggning inom anvisat område för fritidsbåtar. På arrendestället får ej bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet.

  • 11 Arrendeställets skick och skötsel (Utkast)

…Båtklubben ska hålla arrendestället i väl skick och i övrigt hålla god ordning på arrendestället. Gräsklippning inom arrendestället sköts av båtklubben…

Tidigare uppmaningar på målning:

Höstmöte 2016-11-09, Årsmöte 2017-03-01, Vårmöte 2017-05-09

Postutskick i februari 2017 tillsammans med faktura

Hemsida & Facebook 2016-06-12, 2016-09-12

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.