Möjlighet att boka ett andra vaktpass för att fullgöra arbetsplikten

Vi har ett antal ”hål” i det preliminära vaktschemat. För att fylla dessa hål erbjuder vi medlemmar att fullgöra hela sin arbetsplikt genom att boka in ett andra vaktpass på de fria pass som
erbjuds. Genom att fullgöra två vaktpass utför man hela arbetsplikten som annars normalt omfattar ett vaktpass och 9 timmars övrigt arbete.

Därför öppnar vi nu vaktbokningen för en andra bokningsomgång.

Det är då möjligt att boka ett andra vaktpass och på det sättet fullgöra hela sin arbetsplikt. Vilka pass som är lediga framgår av gröna markeringar i kalenderfunktionen.
ESS kommer inte att medverka till avbokningar eller byten av vaktpass för att möjliggöra bokning av dubbelpass, utan det är de pass som är lediga i vaktbokningsmodulen i bokningssystemet som det går att boka in sig på.

Av systemtekniska skäl sätter vi nu vaktskyldigheten i bokningssystemet till en tvåa (2) för alla medlemmar. Detta görs för att bokningssystemet skall acceptera att man bokar in sig på två pass. Det är dock så att ingen medlem är skyldig att gå mer än ett vaktpass som då kompletteras med 9 timmars övrigt arbete för sällskapets bästa.

Denna andra vaktbokningsomgång kommer att vara öppen i första hand till och med sista mars 2015.

Bokningen sker i alltså på egen hand i ordinarie vaktbokningsfunktion som är en del i ESS Bokningssystem. Principen ”först till kvarn” gäller.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.