Nya båtministern vill införa båtkörkort

Båtnytt har ställt nya båtministern mot väggen med aktuella frågor och kan nu avslöja att hon är öppen för båtkörkort och register.

Den nya båtministern Anna Johansson öppnar nu för ett båtkörkort och ett kompetenskrav för alla som kör båt.

– Regeringen har inte tagit ställning, men personligen kan jag tycka att man ska ha någon form av kunskapskrav för att framföra båtar, säger Anna Johansson i en intervju för Båtnytt.

Det är en uppenbar skillnad mellan den socialdemokratiska infrastrukturministern Anna Johansson och hennes företrädare, moderaten Catharina Elmsäter-Svärd, när det gäller synen på båtlivet.

Nu har ”individens frihet” närmast ersatts med ”individens ansvar”. Även lite mindre båtar går ju ganska fort och kan ställa till med ganska mycket skada för sig själva och framför allt för andra.

– Därför är det ju inte orimligt att man närmar sig frågan, det är ju också en säkerhet för den som framför en båt att man kan göra det på ett sjösäkert sätt, säger Anna Johansson.

Frågan om ett båtkörkort – alltså ett kompetenskrav även för båtar under 12 x 4 meter, där gränsen för krav på utbildning går idag – har i ett antal år diskuterats och utretts av politiker och båtlivets organisationer. För till skillnad från de flesta andra myndighetskrav på båtlivets område så är det här en fråga där politiker som vill införa krav har båtfolket med sig – i alla fall när det gäller snabba och motorstarka båtar. Den klassiska frågeställningen är om en 15-åring ska kunna köra iväg med pappas Bayliner i 30 knop utan några inskränkningar.

– Det är ju alldeles självklart att det är viktigare med kunskap om man kör fort än om man kör långsamt, säger Anna Johansson.

– Men med det sagt så är jag tveksam till högfartskort och liknande krav, eftersom man då hamnar i gränsdragningsfrågor – är det farligare att köra i 40 knop än i 38?

– Det är som jag ser det allmänt bättre med så generella regler som möjligt, säger hon.

Detta gäller, enligt ministern, såväl styrpulpetbåtar, ”som ju går som skållade råttor” och vattenskotrar:

– Det är ju egentligen märkligt att det inte händer fler olyckor än vad det gör.

På frågan om det kan komma något förslag från regeringen under den här mandatperioden, svarar Johansson:

– Det är tveksamt, detta är ju inte en fråga som står högst på den politiska dagordningen, det finns andra frågor som måste räknas som något viktigare. Det finns ju inte heller något akut yttre tryck i den här frågan. Inga nya lagförslag är planerade, men det kan ju förändras…

Av: Anders Hellberg

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.