Nyheter 2020

* Faktureringen av 2020 års Avgifter kommer i första hand att ske via e-post. Har Du bytt mejl-adress, vänligen svara på detta mejl så ändrar jag i ”nya” faktureringssystemet ( BAS) Båtunionens program.

* Under Mars kommer nycklar/fjärrkontroll koder att bytas ut, samtidigt delas 2020 års Medlems klistermärken ut.

* 1 Mars finns samtliga vakt/arbetspass i bokningssystemet, redan nu kan Du boka sjösättning/upptagning.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.