Ordförandebrev April 2019

Jag ber Er som medlem läsa detta brev i sin helhet då det innehåller information som är viktigt och som kan påverka Dig!

Först och främst vill jag hälsa våren välkommen, om man ska tro metrologernas prognoser. Vi går nu in i april-månad vilket kommer innebära att verksamheten på varvet, som legat i lite dvala, nu kommer att vakna till liv. Jag tror att det är fler än jag som längtar efter lite vårvärme.

Vi genomförde årsmöte den 27 februari och det var riktigt roligt att se att så många slöt upp, hela 99 röstberättigande medlemmar samt några i sällskap. Tusen tack för den goda uppslutningen!

Jag vill först och främst hälsa två nya styrelsemedlemmar välkomna till sina nya uppdrag. Johan Wilén som är tänkt som Båtplatsansvarig och Jan Tiihonen som Varvschef.

Jag vill också skänka ett stort TACK för det fina arbete som både Mikael Svensson och Jonas Jonsson gjort under sina år som kommittéordföranden och styrelseledamöter.

Det som är roligt att se är att föreningens demokrati fungerar. Vill medlemmar genomföra en sak så går det faktiskt att få ett genomslag när man samlar ett antal medlemmar som tycker samma sak. Så skedde nu på årsmötet, helt enligt de stadgar och regler som finns. Höstmötet hade beslutat att en arbetsgrupp skulle utses och redovisa ett förslag till årsmötet. Styrelsen hade valt att utveckla det förslag som förelåg med förtydliganden för att lösa uppgiften inom ordinarie organisation samt förslag på kostnadstäckning. Båda dessa förslag låg på ESS hemsida en vecka innan årsmötet så att medlemmar kunde ta ställning till vad de ansåg bäst.

Arbetsgruppen hade gjort ett förslag och redovisade det under mötet. Styrelsen redovisad sitt utvecklade förslag och vid röstningen gick arbetsgruppens förslag igenom med stor majoritet.

Ovanstående är ett exempel på bra demokrati där alla medlemmar fått möjlighet att på förhand se förslagen, ställa frågor, diskutera på mötet och rösta på de det uppfattar som bäst. Det är med glädje jag kan se att processen följts i att vara en demokratisk förening, nu ska beslutat förslag genomföras.

Det jag tycker är mindre trevlig är när medlemmar gör personangrepp på förtroendevalda. Att vi som människor har olika uppfattningar är inget nytt, men att höja rösten och påtala upplevda fel gör ofta saken inte bättre. Vi vet alla att det är svårt att få medlemmar att jobba i styrelsen då det tar stor kraft och mycket tid för den som väljer att engagera sig för att föreningen ska fungera på ett så bra sätt som möjligt.

Jag blir också lite bestört när jag hör medlemmar som anser att vi som styrelse ska dölja saker och arbeta med svarta pengar för det blir bättre för föreningen. Vill föreningen genom demokratiska beslut återgå till den tidigare modellen för ersättningar för utfört arbete (bl a ”gratis båtplats”) så ska någon väcka ett sådant förslag till ett föreningsmöte, enligt de regler som finns för motioner. Samtidigt måste var och en som är beredd att stödja ett sådant förslag inse vad man är på väg att fatta beslut om och att konsekvensen kan bli att valda funktionärer begär att få lämna sina uppdrag, eftersom det är nuvarande styrelses uppfattning att en sådan modell strider mot skattelagstiftningen. Men som sagt vi kan ha olika uppfattning och jag vill ha respekt för mitt ställningstagande, samtidigt som jag är beredd att låta någon annan ta ansvar för ett annat handlande.

Det antyddes att styrelsen inte är enig i sina beslut. Det finns inte ett enda beslut som styrelsen inte varit enig i. Att vi har olika uppfattningar under diskussioner är en sak, men att vi i slutända är eniga i beslutet är solklart. Det finns inga reservationer under de senaste två åren efter att ett beslut fattats.

Det finns ett problem som framkommit efter beslut från arbetsgruppen som röstades igenom vid årsmötet. Problemet är att det kan medföra höga kostnader för Sällskapet.

Det har nu börjats diskutera hur man ska tolka beslutet och hur det egentligen var menat. Då vill jag vara tydlig. Beslutet som är fattat är taget på ett medlemsmöte och det är bara ett medlemsmöte som kan ändra beslutet. Vi är nu i kontakt med SBU jurist för att få vägledning, men han är just nu väldigt tydlig med att fattat beslut gäller. Det innebär att Sällskapet ska genomföra kontroller av elinstallationer i samtliga skjul, i syfte att säkerställa minskad brandrisk. Kostnader för detta står sällskapet för, inte som det beslutsförslag som styrelsen hade att skjulägaren själv skulle stå för uppkommen kostnaden. Det var detta som var skillnaden i de beslut som förelåg och några medlemmar såg säkert möjligheten att få en besiktning av sin elinstallation, som då bekostas av Sällskapet. Jag som ordförande kan tycka att det är lite galet då Sällskapet endast lämnar ut nyttjanderätt för marken och att medlem bygger och ansvarar för det båthus som står på den förhyrda platsen.

Några av Er som läser det här ser säkert en enkel lösning och menar att vi krånglar till det. Men som förening måste vi ha tydlighet i allt vi gör, med tydliga avtal och regler. I början av det här året inkom det en handling från en juridisk firma där en medlem kräver Sällskapet för en kostnad för ett båthus. Det är ett av de stora båthusen för ca en halv miljon! Det här ärendet är, vad vi uppfattar, ännu inte avdömt men vår uppfattning är att vi som förening inte har med båthusen att göra. Blandar vi in Sällskapet i båthusverksamhet kan det bli en kostsam historia för alla våra medlemmar. Det tål att tänka på när vi lägger beslut som i sig kanske inte verkar så ”farliga” utan mer syftar till att bidra till en god sammanhållning och ett ordnat yttre. Det finns alltid någon som läser det finstilta mellan raderna.

Jag önskar Er alla en riktigt bra vår, vi ses i verksamheten!

 

Magnus Johansson

Ordförande Enköpings Segelsällskap

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.