Ordförandebrev mars 2022

Solen skiner och termometern visar tvåsiffrigt när detta skrivs. Dags för vårrustning, eller åtminstone sitta nere vid båten och fundera på vad som behöver eller inte behöver göras.

Vi har haft årsmöte på riktigt med 50 närvarande. Vi hälsar Elin Hellbeck som kommunikatör och Gunnar Lindberg som vice ordförande välkomna i styrelsen. Samtidigt tack till Alexander Bergwall och Jimmy Sandgren som avgår. I övrigt blev det mest omval av funktionärer plus något fyllnadsval. Formella valen av kommittéerna sker på vårmötet.

Årsmötet innehöll också en sammanfattning av det gångna året plus lite information om diverse frågor. Tre motioner som alla bifölls. Dokumentation återfinns på hemsidan.

Vårt LOVA projekt giftfri båtklubb rullar på och över hälften av båtarna har XRF mätts. I grova drag så att en tredjedel är OK som de är, en tredjedel mäter för högt på speciellt koppar och en tredjedel har blödande bottenfärg som ändå måste saneras så dom mäts inte i denna omgång.

Det finns mycket dokumentation om projektet på hemsidan att botanisera i. Speciellt ni som tänker sanera själva och inte är med i blästringsprojekten måste läsa på vad som gäller för bottensanering på egen hand.

Vi har ännu inte fått svar från Länsstyrelsen om vi kan få utökade bidrag till bottentvätten som leder ”inflationsligan” och blir dyrare än vad vi räknat med.

Vi har haft möte med kommunen om möjligheterna att utöka antalet byggplatser i Klubbholmen. Vi har en växande båtplatskö redan som det är och Enköping fortsätter ju att växa. Men det är trögt och komplicerat. Vi, kommunen, Länsstyrelsen (Naturskyddsområdet) och eventuellt även ägaren av vattnet på Vallbysidan är involverade. Men kampen pågår. När vi är igenom tillståndsbiten måste vi naturligtvis stämma av med ett medlemsmöte om ekonomin, det handlar om en rätt stor investering.

Vi har haft ett koordineringsmöte med nya styrelsen och ett ordinarie styrelsemöte efter årsmötet. Mest avhandlade vi frågor av praktisk natur, det är ju så här års som sjösättning, vakt och arbetsuppgifter skall formaliseras och tex aktiveras i BAS för möjlig bokning. Vi kommer tex inte ha samma flexibilitet med sjösättningar som under corona-tiden utan återgår till mer normala rutiner.  Exempel på en praktisk fråga som bara dykt upp är att isen skadat bryggor och Y-bommar vid Klubbholmen. Måste repareras så snart som möjligt även om det inte var budgeterat.

Tisdagen den 5 april mellan klockan 18 och 20 kommer vi att ha kansliöppet i hamnstugan och kan hjälpa till med tex bokningar. Om det är få som dyker upp och behöver detta stöd överväger vi att slopa kanslikvällarna, det mesta sköter ju var och en digitalt numera.

Båtlivet är mer än att putsa på båten. Den 3 april har vi en utbildning för de som vill veta mer om hur det går till att vara funktionär på kappsegling, anmälan per mail. På kvällen den 14 april kan alla lära sig mer om hur man förtöjer båten och mycket därtill: ”Rep och snören, knopar och knutar”, anmälan i BAS. Läs mer om detta på hemsidan.

Med båthälsningar från ordförande Sten

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.