SMBF ( Saltsjön-Mälarens Båtförbund)

Angående problem med ökad trafik i Årstaviken

SMBF har på båtklubbarna i Årstavikens vägnar tillskrivit Länsstyrelsen och projekt Slussen, de beskriver en besvärlig situation som uppstått med ökad båttrafik i Årstaviken. Situationen är föranled av ombyggnaden och stängning av Karl-Johans slussen. Förbundet kräver särskilda åtgärder från berörda myndigheter såsom bättre bevakning, omläggning av trafik till vissa delar av Årstaviken, fartbegränsningar och förhindra svall från de passerande fartygen. Kör försiktigt!

App för toatömning ( App store & Google Play)

Transportstyrelsen har tagit fram en Gratis app ”Hamnkartan” för mobilen där ni lätt kan hitta närmaste tömningsstation. Ni kan också rapportera fel och brister på stationer.

Var rädd om Pålsundet!

Ett av Stockholm sista centrala gröna vattenrum kan försvinna på grund av en illa genomtänkt, miljöfarlig och mycket dyr lösning för trafik. Stockholms Stads Trafiknämnd har kommit med ett förslag som hotar den unika miljön i Pålsundsparken. Läs mer: http://www.smbf.org/var-radd-om-palsundet/

Källa: www.smbf.org

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.