Städdagar i Hamnen

Söndagen den 16 augusti genomfördes den sista av årets tre städdagar  på varvet/i Hamnen. Under dessa städdagar har området rensats på sopor, skrot samt ansats vad gäller sly och vildvuxet gräs. Även en del reparationer och nybyggnationer har hunnits med.

Bland annat byggdes en lite brygga vid sjösättningsrampen, för att underlätta för hanteringen av båtarna som sjösätts på rampen.

rampbrygga

Att det var efterlängtat märktes, då den kom till användning redan innan det var helt färdigställd. 🙂

forstabat

Varvschefen säger att han är MYCKET nöjd med det som har åstadkommits på dessa tre arbetsdagar. Under dessa dagar har medlemmar utfört en delmängd av arbetsplikten inom ESS. Resultatet talar för sig själv, ett mycket prydligare varvsområde än på länge. Tillströmningen av glada ESS-are har varit över förväntan, till och med så många att det blev svårt att förse alla med verktyg, Varvschefen tömde exempelvis halva Mälardalen på hyresgrästrimmers!

En bidragande faktor till trivseln, kan ju vara att det också bjudits på lite gott att äta och dricka till dom välförtjänta deltagarna.

stadfika

Varvshefen och styrelsen har nu ett bra underlag för att utvärdera och fundera på hur kommande städdagar ska utformas för att bli ännu bättre.

Varvschefen påpekar samtidigt att varje varvsplatsinnehavare måste göra en sista rensning för året, på egen plats innan båten tas upp.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.