Studiecirklar 2017

Navigation special med Radar / VHF / GPS 

Vi planerar, tillsammans med Peter Enberg, studiecirklar med ämnen som navigation med radar och med GPS samt användning av VHF-radio. Vid intresse kan vi ordna med prov för VHF-certifikat. Vi räknar med 3 kvällar och ev ett tillfälle ytterligare för VHF-prov. Vi håller till i hamnstugan. Kursstart, preliminärt, 13 september kl 18:30. Anmäl intresse, här på websidan, inloggning aktiviteter, senast 31 augusti.

Säkerhet till sjöss 

Vi planerar också för en studiecirkel om säkerhet till sjöss. Omfattningen får styras av deltagarnas önskemål men kan omfatta förebyggande arbeten som brandskydd, personskydd, utrustningskrav, motorfel, nödlägen och sjöräddning. Vi håller till i hamnstugan. Räknar med 3 kvällar. Kursstart, preliminärt, 25 oktober kl 18:30. Anmäl intresse, här på websidan, inloggning aktiviteter, senast 31 augusti.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.