Årsmöte genomfört och styrelsen är nu konstituerad

Först vill jag tack för förtroendet att leda Sällskapet i ytterligare en mandatperiod. Vi var över 140 personer som deltog i mötet vilket visar att det finns ett stort engagemang för vårt Sällskap.

Tre nya medlemmar blev invalda i Styrelsen och vi genomförde den 6 mars ett konstituerande möte med att fördelat våra roller vilket innebär styrelsen ser ut på följande sätt:

Ordförande                                  Magnus Johansson

Vice ordförande                         Sten Stabo

Sekreterare                                  Per Nilsson

Kassör                                             Lars Eklind

Varvschef                                      Jonas Jonsson

Intendent                                     Andreas Hugosson

Klubbmästare                              Tomas Hörz

Kommunikatör                            Camilla Erleving

Båtplatsansvarig                         Robin Holmberg

Tävlingsledare                           Tobias Elgfors

Ordförande Ungdomsekt       Alexander Bergvall

Magnus Johansson

Ordförande

ESS Årsmöte 2016 är nu genomfört

ESS Årsmöte hölls den 2 mars. Mötet förlöpte enligt gängse rutin och protokollet kommer att göras tillgängligt på ESS webbsidor så snart det är justerat och klart. I samband med mötet delade ESS ut förtjänstmärken till välförtjänta mottagare.

Förtjänstmärken i guld tilldelades (från vänster på bilden) Sören Krantz, Gunnar Widén, Lars-Göran Åkerman, Lars Eriksson samt Tomas Frisk (ej närvarande)

Guld

Fortsätt läsa

Bussresa till Båtmässan och påminnelse om Båtvårdsinformation

Den sedvanliga  båtmässeresan äger rum Lördagen den 12  mars  avfärd från Gustav Adolfs Torg 0900

Anmälan sker i första hand på genom att logga in på aktiviteter i bokningssystemet.

Du kan också anmäla Dig med ett mejl till thkonsult@telia.com eller på telefon 0708 462 595 (gärna SMS) Anmälan helst senast 1 mars. Om det blir får få anmälda kommer arrangemanget att ställas in.

International informerar om båtvård

Du glömmer väl inte att anmäla Dig till Internationals info om båtvård hosa Ackes. Länk till info

International informerar om båtvård

Vill Du få tips och råd om hur man bäst sköter sin båt eller har Du frågor Du vill ställa till Internationals representant Anders Runinge så har Du chansen nu, Ackes färg bjuder in till ett informationsmöte

Presentkort kommer att lottas ut bland deltagarna Tid: Tisdagen 8 mars kl 18.30 Plats: Ackes Färg. Anmälan sker i första hand på genom att logga in på aktiviteter i bokningssystemet.

Du kan också anmäla Dig med ett mejl till thkonsult@telia.com eller på telefon 0708 462 595 (gärna SMS) Anmälan helst senast 1 mars. Om det blir får få anmälda kommer arrangemanget att ställas in.

Avtal för Hamnen i hamn

Till slut är vi nu överens om kommunen om ett nytt arrendeavtal för Enköpings hamn och varvsområdet. De allmänna villkoren är i enlighet med det som redovisades vid höstmötet, d.v.s. i grunden ett 15 års avtal med minst 10 års uppsägningstid. Bärande i avtalet är att vi gemensamt med kommunen skall verka för att skapa ett attraktivt varvsområde som blir en naturlig förlängning av Klosterparken. Fortsätt läsa

Gott Nytt År önskar Ordföranden

Jag önskar Er alla ett riktigt gått nytt 2016! I år fyller Enköpings Segelsällskap 100 år.

Vinterkylan kom med besked och man känner sig lite frusen när det nu blev så kallt som det gjorde runt trettondagshelgen. Men tiden går fort och är snart det dags att tänka på båten och börja planeringen för sommaren. Eftersom 2016 är ett jubileumsår kommer vi ha ett antal aktiviteter under året, som vi hoppas att ni kan och vill delta i. Fortsätt läsa

Information från styrelsen om medlem utan arbets- och vaktplikt

Styrelsen har vid ett arbetsmöte i november, analyserat och utvärderat den under 2015 införda arbetsplikten. Styrelsens uppfattning är att den har fallit mycket väl ut, men att ett återkommande problem och diskussionsämne har varit frågan varför medlemmar som inte nyttjar några resurser inom ESS, skall ha vakt- och arbetsplikt. Fortsätt läsa

Information från styrelsen om vakt- och arbetspliktplikt

Avseende Vakt- och arbetsplikt

Styrelsen har vid ett arbetsmöte i november, analyserat och utvärderat den under 2015 införda arbetsplikten. Styrelsens uppfattning är att den har fallit mycket väl ut och att man uppnått den eftersträvade effekten, då mer än 450 medlemmar har deltagit i olika nödvändiga arbetsinsatser.

Med denna medverkan från medlemmarna har dels kostnaderna kunnat hållas nere, dels har våra möjligheter att planera och genomföra olika arbeten ökat. Detta har sammantaget lett till att ESS verksamhet har utvecklats i positiv riktning.  Exempel på det är att ledarna i ungdomsverksamheten inte behövt laga mat utan kunnat koncentrera sig på att ta hand om ungdomarna på seglarlägret. Ett annat exempel är att vi nu åstadkommit en rejäl ansiktslyftning av varvsområdet, vilket har varit väldigt angeläget med hänsyn till pågående förhandlingar med kommunen om nytt arrendeavtal.

Styrelsen har därför beslutat att arbetsplikten och vaktplikten enligt 2015 års modell skall behållas. Analysarbetet visar dock att det både för tydligheten och det praktiska genomförandets skull behöver göras vissa justeringar och förtydliganden. Styrelsen har därför fatta ett antal beslut och redovisar nedan innebörden av dessa beslut. Fortsätt läsa