Medlemssystemet BAS stängt v33-34 pga. uppdatering

Svenska båtunionen är slutskedet av sitt arbete med att uppdatera BAS till en ny version. Uppdateringen kommer ske i vecka 33 – 34, och då kommer det inte gå att logga in i systemet.

Den största förändringen för dig som medlem är att utseendet är lite annorlunda, samt att inloggning sker med mobilt bank-id eller med dina inloggningsuppgifter + en kod som skickas till mobilnumret som du har registrerat på ditt medlemskort.

Så om du går i tankar att boka något arbetspass eller sjösättning för hösten, så kan du göra det fram till söndag den. 14 augusti. Annars får du hålla tillgodo till dess att den nya versionen är på plats.

Så vänligen, gör inga bokningar under denna period.

Snart dags för byte till nytt medlems- och bokningssystem

Som vi informerat om tidigare under året kommer vi byta medlemshantering- och bokningssystem.

Svenska båtunionen har sedan ett antal år tillbaka ett förenings- och medlemshanteringssystem, som även ansvarar för drift och förvaltning av systemet. Systemet är även något som ingår i den medlemsavgift som ESS betalar till SBU. Systemet heter Båtunionens AdministrationsSystem, BAS.

Från och med 2021 kommer vi gå över helt till BAS, och det nuvarande systemet klubben har kommer inte längre vara i bruk.

I och med utbytet kommer hemsidan att uppdateras, så ha överseende om all information på de olika sidorna inte helt stämmer till en början. De kontaktformulär som nu finns, för bland annat köanmälan och uppsägningar, kommer ersättas med de kontaktformulär som finns när du loggar in i BAS.

Du kommer få ett mail till den e-postadress som ESS har kopplat till dig i under de första dagarna av 2021. I mailet kommer du få ett autogenererat användarnamn. Det är tyvärr inte samma inloggningsuppgifter du har till det gamla bokningssystemet. Lösenordet är också autogenererat, men det går att ändra i efterhand. Dock kan du använda mailadressen som användarnamn, ifall du hellre vill det efter att du loggat in en gång. Håll koll på skräppostmappen i din mailkorg, ifall det skulle hamna där.

Det är en del medlemmar som vi inte har någon e-postadress till. Om du vet att du är en, så kan du kontakta Johan Wilén(båtplatsansvarig, 070-2628177) eller Jimmy Sandgren(Kommunikatör, 070-8869637), så hjälper vi dig att få inloggningsuppgifter.

Det gäller självklart dig som inte heller har en e-postadress.

Du kan läsa mer om hur du ska använda BAS i praktiken i den bifogade filen.

Information om båtplatser, båtregister och bildande av skjulgrupp för elsäkerhet

Här kommer information kring vad som händer och har hänt inom båtplatskommitténs ansvarsområde.

Båtplatser i sjön och på land – Vinter och sommar

Det har varit mycket arbete med båtplatsfördelningen i år. Framförallt kopplat till den nya bryggan ute på klubbholmen, men även utifrån att många verkar vilja vara med i vår klubb och ha en båtplats.

Ute på klubbholmen har det varit jag som skött fördelningen och inne i hamnen är det Gunnar ”Lappen” Lagerlöf. Gunnar är en klippa och har full koll på platsfördelningen.
Fördelningen sker utifrån den kölista som finns, som man hamnar i om man ansöker via formuläret på hemsidan.

Även om det är långt kvar nu, så kan det vara bra för vissa av er att fundera kring om att ha båten kvar i sjön under vintern.

Som jag informerade om på vårmötet, har intresset för att ha kvar sin båt i sjön vintertid har ökat de senaste åren.
Klubben har i dagsläget ett antal platser i stora pottan i anslutning till hamnstugan, där det även finns ett system för att hålla isfritt.
Vi har även haft några båtar liggandes ute vid kranbryggan.
För att fler medlemmar ska kunna få möjlighet att ha kvar båten i sjön vintertid, kommer vi börja med att man får ansöka om en sådan plats.
Precis som för platser på land. Man ansöker om en säsong i taget, där man kan börja ansöka den 1 juli . En kölista kommer upprättas för detta ändamål.
Eftersom vi börjar från noll med det här sättet så behöver alla ansöka om en plats, oavsett om man haft platsen tidigare eller inte.

Genom att ha en mer formell ansökan om vinterplatser i sjön, så får vi i klubben även mer info om hur behovet ser ut och kan planera för det.
Är behovet stort för isfria platser, så kan det finnas anledning till att utöka antalet isfria platser i framtiden.

Du som vill ansöka om en om en vinterplats i sjön i hamnen, gör det via formuläret https://www.enkopingssegelsallskap.se/ansokan-batplats/

Ange att du vill ha vinterplats i sjön i rutan där du kan skriva i övriga uppgifter.

 

Registrera din båt i klubben båtregister

Föreningen har ju som bekant, hoppas jag i alla fall, ett register över vilken båt som finns kopplat till dig som medlem.

Det är framför allt till för att man vet vems båt som är vems ifall det skulle uppstå något problem, men även för att kunna fördela båtplatser på ett bra sätt och underlätta vid planering för sjösättning och upptagning. De allra flesta har loggat in på sin sida på https://www.enkopingssegelsallskap.se/bokning/ och skrivit in info om sin båt.

Men vet du om att du inte gjort det vore det toppen att du gör det omgående.

 

Skjulgrupp startad för att se över elsäkerheten

Som ni kanske känner till så fattades det beslut på årsmötet om ett antal punkter kring hur vi ska se över skjulen.

Är du mer intresserad finns underlagen här på hemsidan. Vi har nu startat upp arbetet med att realisera det. En sak som det beslutades om var att starta en skjulgrupp för att kunna se över framförallt elsäkerheten. Eftersom båtplatser på land hamnar under båtplatskommittén, så kändes det som en bra plats denna grupps hemvist.

Vid vårmötet valdes Mikael Wallander och Tomas Hörz in i kommittén, med syfte att ingå i denna skjulgrupp. Mikael är behörig elektriker och Tomas har varit med i förarbetena till det som fattades, så det känns om bra personer att ha med i detta arbete. För att komplettera med ytterligare bra kunskap kommer även PO Jonsson ingå i gruppen. PO hade ju ett bra föredrag kring elsäkerhet på årsmötet och arbetar till vardags med dessa typer av frågor.

Jag, Tomas, Mikael och PO träffades i juni för att diskutera och komma överens om hur vi ska gå vidare. Elsäkerhet och vilka regler som gäller kring elinstallationer i båtskjul är inte glasklart, så en sak som vi ska göra är att samla de regelverk som finns. Utifrån dessa kommer vi ta fram ett bra underlag till vad som ska gälla vid kommande kontroller av elinstallationer. Det handlar till exempel om vilken standard kopplingsdosor och lampor bör ha. När vi väl tagit fram detta kommer vi ta fram en checklista som kan användas vid en kontroll. För att se om detta tankesätt vi har faktiskt fungerar i praktiken, ska vi testa det på klubbens egna skjul som en början.

Vi kommer då även få en uppfattning kring tidsåtgång, så det blir lättare att planera för hur vi ska gå tillväga med kommande kontroller.

Det kommer även ske en besiktning av elinstallationerna på utsidan av skjulen. De har ju många år på nacken och vi vill ha ett formellt utlåtande på dessa, för att kunna planera för framtiden. Eftersom skjulgruppsarbetet är något nytt behöver vi börja någonstans. Och att börja arbeta med dessa saker är en bra start.

Målet är ju att vi ska ha en säker plats för våra båtar, men framförallt att inte någon råkar ut för en personskada.

Passa på att se över ditt skjul innan du tar upp din båt

När vi väl är inne på skjulen, så hoppas jag att de allra flesta har hunnit njuta av sol och bad ute på Mälaren.

Men det kommer såklart regniga dagar. En bra sak är då att du som skjulägare tar en titt i skjulet på vad det du har däri.
Kanske finns det saker som du faktiskt kan återvinna eller ska förvara på annan plats. Allt ifrån gamla färgburkar till sådant som inte borde finnas där från början.

Lager av byggmaterial eller motorfordon är till exempel sådana saker. Vi är ju en förening som sysslar med båtliv, och det är under de villkoren som vi arrenderar varvsområdet av kommunen. Och vi som förening sin tur hyr ut marken för skjul. Att det bara är båtlivsverksamhet i skjulen är såklart en självklarhet.

När du väl gör en koll på vad du har i ditt skjul, se till att det finns fungerande brandsläckare och även att du har skjulet försäkrat. Om inte för din egen skull så är det garanterat uppskattat av dina skjulgrannar ifall en olycka uppstår.

Gör även en titt på utsidan, så skicket på skjulväggar och tak är bra. Läckande tak kan göra att din skjulgranne får in vatten, eller att det blir kortslutning i någon elkontakt.
Passa på att klipp eventuellt gräs på fram och baksida av skjulet. Klipper du även runtomkring hela skjullängan blir dina skjulgrannar garanterat glada. J

Slutligen, vi är ju som sagt en förening och där har vi alla ett gemensamt ansvar att se till att vi gör rätt.

Det var allt för nu. Trevlig sensommar!

Johan Wilén, båtplatsansvarig

Tilldelning av platser på nya bryggan är klar

Hej medlem!

Som vi tidigare informerat om, så är en ny brygga snart på plats ute på Klubbholmen. Du kan läsa mer om det i ett tidigare inlägg här på sidan samt i nyhetsbrev.

Men kort sagt påverkas följande:
– Samtliga som haft plats på 200-bryggan och haft ett båtplatsnummer som varit mellan 200 – 299
– Samtliga som haft plats på 300-bryggan och haft ett båtplatsnummer som varit mellan 300 – 399,
– Båtplatser 121 – 128 på på 100-bryggan.
– Båtplatserna 400 – 405 på 400-bryggan.

Skyltar om platstilldelning finns uppsatta i hamnstugan, på sjöstugan samt på en stolpe där den ny bryggan kommer vara.
En förteckning bifogas även här på sidan, men för att hålla oss borta från att lägga upp namn etc. på internet, så kommer endast medlemsnumret vara synligt.
På skyltarna däremot så finns det tydligt skrivet med namn.
Undrar du något, så nås jag på 070-2628177.

 

Ha en bra dag!
Johan, platsansvarig i styrelsen

Ny brygga på Klubbholmen innebär nya platser

Som de allra flesta känner till kommer 200/300-bryggan (den första bryggan som går ut i vattnet) att bytas ut.
Bryggan kommer bli något längre, vilket gör att vi får fler platser.
Det kommer även läggas ut en mindre brygga i anslutning till sjösättningsrampen.

I och med bryggbytet har vi passat på att strukturera upp platserna en hel del.
Tidigare har olika platsstorlekar varit placerade lite här och var på bryggan, och även en blandning av Y-bommar och pålar.
På den nya bryggan kommer det endast finnas platser med y-bom.
Det kommer finnas platser med innermått mellan bommarna på 2,5 meter, 3,0 meter, 3,5 meter och 4,0 meter.
De två mindre storlekarna kommer ligga på insidan av bryggan (200) och de två större på utsidan (300).
Går man ut på bryggan, så ligger alltså 200-sidan till vänster.
På båda sidorna är de mindre platserna placerade närmast land och de större ytterst på bryggan.

I samband med detta arbete för att göra Klubbholmen till en bättre hamn, så kommer många båtplatsinnehavare att påverkas.
De platsinnehavare som kommer påverkas är följande:
– Samtliga som legat på 200-bryggan och haft ett båtplatsnummer som varit mellan 200 – 299
– Samtliga som legat på 300-bryggan och haft ett båtplatsnummer som varit mellan 300 – 399,
– Båtplatser 121 – 128 på på 100-bryggan.
– Båtplatserna 400 – 405 på 400-bryggan.

Bedömningen är att en ny brygga med nya ordentliga y-bommar gör att alla nya platser är likvärdiga.
Väder och vind kan självklart påverka vissa platser mer eller mindre, men det kan vi inte styra över så mycket.
Fördelningen av platser har gjorts utifrån vad man har haft för mått på sin tidigare plats.
Vi har även tittat på vad för båt man har, segel respektive motorbåt.
Det kan säkert skapa irritation hos vissa av oss, att man inte får en hel likvärdig platsplacering som man haft tidigare.
Men i och med att vi strukturerat upp platserna efter bredd så är det i stort sätt helt omöjligt att uppnå i slutändan ändå.
Värt att nämna är att man inte äger just en specifik plats, utan man har rätt till en plats som passar båten och klubben på bästa sätt.

Den 29 till 30 april kommer själva bryggan på plats.
Efter det ska y-bommar monteras. Det är något som vi själva gör för att hålla ned kostnaderna.
Ju fler vi är som hjälper till desto fortare går det.
Är du intresserad av att hjälpa till kan du kontakta Andreas som är intendent, 070-274 07 85.

Det kan vara bra att ge arbetet lite marginal på en vecka eller så, innan allt är på plats.
Har du tänkt att köra ut din båt till Klubbholmen kring dessa dagar och det är så att just din
plats inte är klar, går det bra att använda gästplatserna framför och bakom kiosken.
Skulle inte dessa räcka till, så kan du prata med intendent Andreas eller mig, så ser vi till att ordna det.

Vilket platsnummer som just du som påverkas får på den nya bryggan, kommer vi sätta upp information om.
Dels på anslagstavlan i hamnstugan samt på sjöstugan ute på Klubbholmen.
Den information som ni ser när ni loggar in i bokningssystemet gäller inte längre, utan det kommer uppdateras framgent.
Det gäller alltså endast dig som påverkas direkt av bryggbytet.

Hoppas på en trevlig båtsommar!

Hälsningar Johan Wilén, båtplatsansvarig