Information om båtplatser, båtregister och bildande av skjulgrupp för elsäkerhet

Här kommer information kring vad som händer och har hänt inom båtplatskommitténs ansvarsområde.

Båtplatser i sjön och på land – Vinter och sommar

Det har varit mycket arbete med båtplatsfördelningen i år. Framförallt kopplat till den nya bryggan ute på klubbholmen, men även utifrån att många verkar vilja vara med i vår klubb och ha en båtplats.

Ute på klubbholmen har det varit jag som skött fördelningen och inne i hamnen är det Gunnar ”Lappen” Lagerlöf. Gunnar är en klippa och har full koll på platsfördelningen.
Fördelningen sker utifrån den kölista som finns, som man hamnar i om man ansöker via formuläret på hemsidan.

Även om det är långt kvar nu, så kan det vara bra för vissa av er att fundera kring om att ha båten kvar i sjön under vintern.

Som jag informerade om på vårmötet, har intresset för att ha kvar sin båt i sjön vintertid har ökat de senaste åren.
Klubben har i dagsläget ett antal platser i stora pottan i anslutning till hamnstugan, där det även finns ett system för att hålla isfritt.
Vi har även haft några båtar liggandes ute vid kranbryggan.
För att fler medlemmar ska kunna få möjlighet att ha kvar båten i sjön vintertid, kommer vi börja med att man får ansöka om en sådan plats.
Precis som för platser på land. Man ansöker om en säsong i taget, där man kan börja ansöka den 1 juli . En kölista kommer upprättas för detta ändamål.
Eftersom vi börjar från noll med det här sättet så behöver alla ansöka om en plats, oavsett om man haft platsen tidigare eller inte.

Genom att ha en mer formell ansökan om vinterplatser i sjön, så får vi i klubben även mer info om hur behovet ser ut och kan planera för det.
Är behovet stort för isfria platser, så kan det finnas anledning till att utöka antalet isfria platser i framtiden.

Du som vill ansöka om en om en vinterplats i sjön i hamnen, gör det via formuläret https://www.enkopingssegelsallskap.se/ansokan-batplats/

Ange att du vill ha vinterplats i sjön i rutan där du kan skriva i övriga uppgifter.

 

Registrera din båt i klubben båtregister

Föreningen har ju som bekant, hoppas jag i alla fall, ett register över vilken båt som finns kopplat till dig som medlem.

Det är framför allt till för att man vet vems båt som är vems ifall det skulle uppstå något problem, men även för att kunna fördela båtplatser på ett bra sätt och underlätta vid planering för sjösättning och upptagning. De allra flesta har loggat in på sin sida på https://www.enkopingssegelsallskap.se/bokning/ och skrivit in info om sin båt.

Men vet du om att du inte gjort det vore det toppen att du gör det omgående.

 

Skjulgrupp startad för att se över elsäkerheten

Som ni kanske känner till så fattades det beslut på årsmötet om ett antal punkter kring hur vi ska se över skjulen.

Är du mer intresserad finns underlagen här på hemsidan. Vi har nu startat upp arbetet med att realisera det. En sak som det beslutades om var att starta en skjulgrupp för att kunna se över framförallt elsäkerheten. Eftersom båtplatser på land hamnar under båtplatskommittén, så kändes det som en bra plats denna grupps hemvist.

Vid vårmötet valdes Mikael Wallander och Tomas Hörz in i kommittén, med syfte att ingå i denna skjulgrupp. Mikael är behörig elektriker och Tomas har varit med i förarbetena till det som fattades, så det känns om bra personer att ha med i detta arbete. För att komplettera med ytterligare bra kunskap kommer även PO Jonsson ingå i gruppen. PO hade ju ett bra föredrag kring elsäkerhet på årsmötet och arbetar till vardags med dessa typer av frågor.

Jag, Tomas, Mikael och PO träffades i juni för att diskutera och komma överens om hur vi ska gå vidare. Elsäkerhet och vilka regler som gäller kring elinstallationer i båtskjul är inte glasklart, så en sak som vi ska göra är att samla de regelverk som finns. Utifrån dessa kommer vi ta fram ett bra underlag till vad som ska gälla vid kommande kontroller av elinstallationer. Det handlar till exempel om vilken standard kopplingsdosor och lampor bör ha. När vi väl tagit fram detta kommer vi ta fram en checklista som kan användas vid en kontroll. För att se om detta tankesätt vi har faktiskt fungerar i praktiken, ska vi testa det på klubbens egna skjul som en början.

Vi kommer då även få en uppfattning kring tidsåtgång, så det blir lättare att planera för hur vi ska gå tillväga med kommande kontroller.

Det kommer även ske en besiktning av elinstallationerna på utsidan av skjulen. De har ju många år på nacken och vi vill ha ett formellt utlåtande på dessa, för att kunna planera för framtiden. Eftersom skjulgruppsarbetet är något nytt behöver vi börja någonstans. Och att börja arbeta med dessa saker är en bra start.

Målet är ju att vi ska ha en säker plats för våra båtar, men framförallt att inte någon råkar ut för en personskada.

Passa på att se över ditt skjul innan du tar upp din båt

När vi väl är inne på skjulen, så hoppas jag att de allra flesta har hunnit njuta av sol och bad ute på Mälaren.

Men det kommer såklart regniga dagar. En bra sak är då att du som skjulägare tar en titt i skjulet på vad det du har däri.
Kanske finns det saker som du faktiskt kan återvinna eller ska förvara på annan plats. Allt ifrån gamla färgburkar till sådant som inte borde finnas där från början.

Lager av byggmaterial eller motorfordon är till exempel sådana saker. Vi är ju en förening som sysslar med båtliv, och det är under de villkoren som vi arrenderar varvsområdet av kommunen. Och vi som förening sin tur hyr ut marken för skjul. Att det bara är båtlivsverksamhet i skjulen är såklart en självklarhet.

När du väl gör en koll på vad du har i ditt skjul, se till att det finns fungerande brandsläckare och även att du har skjulet försäkrat. Om inte för din egen skull så är det garanterat uppskattat av dina skjulgrannar ifall en olycka uppstår.

Gör även en titt på utsidan, så skicket på skjulväggar och tak är bra. Läckande tak kan göra att din skjulgranne får in vatten, eller att det blir kortslutning i någon elkontakt.
Passa på att klipp eventuellt gräs på fram och baksida av skjulet. Klipper du även runtomkring hela skjullängan blir dina skjulgrannar garanterat glada. J

Slutligen, vi är ju som sagt en förening och där har vi alla ett gemensamt ansvar att se till att vi gör rätt.

Det var allt för nu. Trevlig sensommar!

Johan Wilén, båtplatsansvarig

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.