Avtal för Hamnen i hamn

Till slut är vi nu överens om kommunen om ett nytt arrendeavtal för Enköpings hamn och varvsområdet. De allmänna villkoren är i enlighet med det som redovisades vid höstmötet, d.v.s. i grunden ett 15 års avtal med minst 10 års uppsägningstid. Bärande i avtalet är att vi gemensamt med kommunen skall verka för att skapa ett attraktivt varvsområde som blir en naturlig förlängning av Klosterparken. Vi kommer att ha möjligheter att bygga vidare på t.ex. iden om storskjul för kostnadseffektiv vinterförvaring. En av de viktigaste komponenterna för ESS är att se till att vårt område är välstädat och attraktivt utan långtidsförvaring av t.ex. skrotbåtar.

Arrendenivån har varit en stötesten men vi hamnade på en nivå på 120 000 per år, d.v.s. en faktor 2.5 lägre än det förslag från kommunen som förelåg vid höstmötet. Arrendet omfattar yta för ca 200 bryggplatser, ca 230 skjulplatser, ca 300 varvsplatser utomhus, områden för kranar etc., område för klubbhus samt el och VA anslutningar. Den slutliga visionen med gästhamn, turistbyrå, cafe, servicebyggnad flera hamnpottor etc. kan bli hur bra som helst och ligger helt i linje med de dokument ”ESS efter 2020” som vipresenterat tidigare.

Mer information kommer i samband med årsmötet.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.