Båtlivs kommittén informerar

I tider då vi inte kan ses, så kommer här lite skriven information.

Nya sjökort

Det är vår navigations kursledare Peter Enberg som meddelar följande :

Nya pappers sjökort finns nu för Stockholms skärgård.

För  E-kort är det utgivaren av dessa kort som ansvarar för innehållet.

Sjökorten är uppdaterade till det Nya systemet som heter RH 2000 och utgår från en nollpunkt ”Normaal Amsterdams Peil (NAP)” . Detta är en punkt i Amsterdam som används som nollpunkt i andra europeiska länder.

Mälaren som är en reglerad sjö berörs ytterst lite av detta nya system.

Stockholm Norra

Finns tillgänglig till försäljning

Ca 520 uppdateringar. Ett stort antal djupuppgifter har ändrats med anledning av sjömätningar. Justerad strandlinje. Ny och ändrad flytande utmärkning. Nya undervattensstenar och bränningar

Stockholm Mellersta

Finns tillgänglig till försäljning

Ca 290 uppdateringar. Ändrade djup. Nya förbudsområden. Ny och ändrad flytande utmärkning. Ny bro. Bränningar och undervattenstenar införda.

Stockholm Södra

Finns tillgänglig till försäljning

Ca 500 uppdateringar. Ett stort antal djupuppgifter har ändrats med anledning av sjömätningar. Justerade fartbegränsningsområden. Ny flytande utmärkning. Nya sjökablar.

Mälarleden

Vår tanke var att ha en informationskväll om den större och utökade Mälarleden, den har ju fallit. Lite information kan vi ändå ge er, om vad som är att vänta.

Muddringen i Mälaren är just nu ute på förfrågan (planerar att teckna kontrakt under sommaren), i entreprenaden ingår muddring från Bryggholmen in till Västerås- respektive Köpings hamn. Muddringen är planerad till hösten 2021. Skickar med en översikt över aktuella muddringsområden.

Mellan Bryggholmen och Linasundet planeras ingen muddring och muddringen av Linasundet och Södertäljekanal kommer utföras samlat med sluss och kanalarbetena som ska handlas upp på nytt.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.