Faktura för ESS avgifter med senare betalning i år

På höstmötet 2015 informerades om att fakturan med avgifter för 2016 (medlemsavgift, båtplatsavgift m fl) skulle senareläggas och att betalningen skall vara ESS tillhanda senast 28/2.

Utdrag ur höstmötesprotokoll, paragraf 13 c:

Från 2016 kommer alla avgifter att debiteras medlemmarna vid ett och samma tillfälle med sista betalningsdatum 28 februari.

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.