Information från Valberedningen

Vid årsmötet 2016 skall följande platser i styrelsen väljas.
Ordförande
Sekreterare
3 ledamöter ( intendent, kommunikatör, klubbmästare, valdes senast in som fyllnadsval )

Ordf: Magnus Johansson, tackat JA till omval
Sekr: Hans Selg, tackat NEJ till omval
Ledamot 1: intendent, Micke Svensson, tackat NEJ till omval
Ledamot 2: kommunikatör, nytt namn behövs
Ledamot 3: Klubbmästare, Thomas Hörtz, tackat JA till omval

Har någon förslag på namn till styrelsemedlem så kontakta valberedningen

/ Peter Wikman, valberedningen

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.