Information från Ordförande

Nu kom den första frosten och det med besked. Skönt att alla verkar kommit i ide med sina båtar så att vi kan ta den annalkande vintern med lugn.

Styrelsen genomförde en arbetsdag den 15:e november där ett av ämnena var Arbetsplikten. Vi kan konstatera att arbetsplikten har fallit ut väl där vi fått önskad effekt; att få fler medlemmar som jobbar och gör det fint i våra hamnar. Ca 450 medlemmar har fullgjort sin arbetsplikt under året. Ca 50 medlemmar har gjort sin vaktplikt men inte fått till alla timmar i arbetsplikten utan det hamnade någonstans mellan 4,5 – 8,5 timmars arbetsplikt. Dessa timmar har vi nu efterskänkt då det är första året med arbetsplikt och vi ser att dessa medlemmar gjort ett försök men inte riktigt nått ända fram. Det göra att vi har lite över 500 medlemmar som gjort sina åtagande, Bra arbetat!

Jag vill dock trycka på att man inte behöver göra sin arbetsplikt utan istället betala för att slippa utföra sin plikt, viket är helt i sin ordning.

Till nästa år kommer vi göra några mindre förändringar, men i stort kommer det att se ut som i år. Vi kommer informera, senast i januari, om de förändringar som gäller till nästa år. Vi ska även försöka komma ut med arbetslistor, så tidigt som möjligt i början på året, för att Du som medlem ska få god tid på dig att planera in säsongens arbete.

Arrendekontraktet med kommunen arbetas på med full kraft. Vi hoppas att vi kan ha ett kontrakt påskrivet så snart som möjligt, men för oss är det viktigast att vi får fram ett bra avtal som stämmer överens mot det vi arrenderar. Om det tar lite längre tid och vi får ett avtal vi vill ha, ser vi det som bättre än att skynda på och vi blir besvikna på sikt.

Medlemmarnas hyreskontrakt ligger nu inskickat till SBU´s jurist för kontroll. Om vi får som vi vill kommer ni om några veckor kunna se ett exempel av kontrakt på hemsidan. Vi kommer därefter, så snart som möjligt, att skicka ut kontrakt för påskrivning till berörda.

Vi har nu också skickat ut ett antal räkningar till de medlemmar som inte genomfört sin arbetsplikt. Styrelsen kommer inte att skicka ut kontrakt till medlemmar som är behäftade med skuld till föreningen, först efter att skulder är reglerade kommer kontrakt utsändas.

Kommittéordförandena håller nu på att sammanställa dokument med de som gjort över anbefalld arbetsplikt och ska ha ut beslutad ersättning. Under december månad kommer vi att betala ut de första ersättningarna för utfört arbete.

Nästa år är det 2016 och Enköpings Segelsällskap fyller 100 år. Klubbmästaren har under åren tagit fram ett antal aktiviteter som vi under vår och höstmöte nu beslutats ska genomföras. Det är dock lite tunt i leden för de som ska administrera själva aktiviteten. Jag har sagt det förut och säger det igen. Det är upp till oss om vi vill att aktiviteterna ska genomföras. Vi kan inte komma nästa höst och klaga på att vi inte gjort tillräckligt på vår hundraårsdag, allt är upp till oss. Kolla på hemsidan eller med Klubbmästaren om det kan vara något Ni kan hjälpa till med.

Klubbmästaren kommer också att komma ut med lite vinteraktiviteter så som olika föredragningar som rör båtlivet som genomförs under enklare former som typ; en pubafton. Information kommer sättas ut på hemsidan när tider är fastställda.

Under styrelsens arbetsdag kom vi fram till att årsmötet ligger lite sent. På årsmötet väljs styrelse och kommittéer som efter ett val ska börja arbeta med årets aktiviteter. Årsmötet har som regel legat i slutet på mars vilket i sin tur gjort att alla nyval egentligen haft en inkörningsperiod fram till sommaren och det är först efter sommarsemestern som man kan ge full kraft i allt arbete. Om vi väljer att ha styrelsemötet lite tidigare på året tror vi att vi kan uppnå en bättre effekt av de nyvalda och att kommittéer på så sätt får lite mer arbetstid fram till vi sjösätter och verksamheten drar igång. Vi ska försöka flytta årsmötet lite tidigare men då detta är en ny idé så måste andra saker fungera, som till exempel att valberedningen får lite mindre tid att hitta nya styrelse och kommittémedlemmar J

Magnus Johansson

Ordförande

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.