Intresserad av att bygga nytt båtskjul?

Häng på alla som är intresserade av att bygga nytt båtskjul

Torsdag den 20 oktober samlas vi i hamnstugan kl. 19:00 för att se om det finns tillräckligt stort intresse för att bygga en ny länga med båtskjul intill de senast byggda.

Kenneth Johansson, som drog igång tankarna för något år sedan, och undertecknad ingår i den grupp på 7-8 personer vi vet är intresserade. Men det kan ju finnas fler i föreningen som vill ta chansen, så passa på nu.

Grundidén är att vi bygger i stort sett identiska skjul med de som byggdes för 10 år sedan, d.v.s. 15 x 6 meter och med plåtbeklädnad. Bygget sker på samma villkor som för tidigare skjul, d.v.s. det är inte föreningen ESS som driver bygget framåt.

Tidplanen är preliminärt byggstart till våren med målsättning att slippa täckställning vid upptagningen 2017.

Frågor att ta upp är om det finns andra behov, skall allt vara identiskt eller skall vi ha olika inredningsstandard, hur mycket orkar vi göra själva samt inte minst hur vi tar fram en rimlig budget/kostnadsuppskattning.

Sedan återstår naturligtvis många saker att analysera och fixa, t.ex. att utreda om elkraftmatning räcker till, se till att hantera bygglov mot kommunen. Det senare borde kunna fungera väl, i det nya avtalet är just den aktuella ytan inritad som tänkbar expansion för ESS mot att vi kan öppna upp med mera fria ytor ut mot ån.

Sten Stabo 0705 320414

Print Friendly, PDF & Email
Bookmark the permalink.

Comments are closed.